go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 530 kişi  24 Ekm 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

no

i. hayır
s. hiç
art. yok
 • I have no desire to blow your head off but I will unless you tell me where Sydney Bristow is.
  Kafanı uçurmak gibi bir isteğim yok ama Sydney Bristow'ın nerde olduğunu söylemedikçe bunu yapacağım.
 • Do you trust your fate?
  l don't even trust myself. l'm of no use to anyone
  Kaderine güveniyor musun?
  Ben kendime bile güvenmiyorum. Hiç kimseye yararım yok.
 • Run, 80s black guys. You are no match
  for the 90s black guys.
  Kaçın, 80'lerin zencileri. 90'ların
  zencileriyle alakanız yok.
 • Nowhere I can flee. I know I stand no chance.
  Kaçabileceğim hiçbir yer yok. Hiç şansım olmadığını biliyorum.
 • Jerry, I had to tell them. I had to. I had no choice.
  Jerry, söylemek zorunda kaldım. Mecburdum. Başka seçeneğim yoktu.

 • Jerry, no one's forcing you.
  Jerry, kimse seni zorlamıyor.

 • Jake needed a haircut,
  and you had no money.
  Jake'in saçının kestirilmesi gerekiyordu,
  senin de paran yoktu.
 • There are writers who say they have no social responsibility except to write a good book, but that doesn't satisfy me.
  Sheri S. Tepper
  İyi bir kitap yazmaktan başka hiçbir sosyal sorumlulukları olmadığını söyleyen yazarlar var ama bu beni tatmin etmiyor.
 • Here are the demands. There will be no negotiation. First, an empty bus, with all the windows painted black, must be driven onto the sidewalk in front of the bar.
  İşte talepler. Hiçbir pazarlık olmayacak. İlki bütün pencereleri siyaha boyanmış boş bir otobüsün, barın önündeki kaldırıma getirilmesi gerek.
 • There's no danger in running out of appetites.
  İştahın bitmesinde her hangi bir tehlike yok.

 • The truth is that no we played well, but they.. they did not know to play the ball when they had it.
  İşin doğrusu şu ki iyi oynadık, ama onlar… onlar top kendilerindeyken nasıl oynamaları gerektiğini bilmiyorlardı.
 • Collaboration is no longer painful - or precious.
  Vince Clarke
  İşbirliği artık zahmetli yada değerli değildir.
 • It's up to the readers to believe it or not. If nobody comes up and confirm what you have said no article on that will be published.
  İster inan ister inanma bu okuyuculara bağlı. Söylediğini hiç kimse ortaya çıkmaz ve doğrulamazsa bu konuyla ilgili hiçbir makale yayınlanmayacak.
 • You can drink all you want and there's no hangover.
  İstediğin kadar içki içebilirsin ve içki sersemliği falan yok.

 • We chose that name when we noticed that people can go up and down with no effort.
  İnsanların çabasız bir şekilde yükselebildiğini ve alçalabildiğini fark ettiğimiz zaman bu ismi seçtik.
 • Men may know many things by seeing; but no prophet can see before the event, nor what end waits for him.
  İnsanlar pek çok şeyi görerek öğrenir; fakat hiçbir peygamber olayı veya kendisini bekleyen sonu önceden göremez.
 • At the beginning, I read the underlined passages without really understanding.I remember wanting to give up because there were no pictures.
  İlk başta altıçizili bölümleri gerçekten bir şey anlamadan okudum. (Okumaktan )vazgeçmek istediğimi hatırlıyorum çünkü hiç resim yoktu.
 • Two vanilla cones, please.
  Is that with flakes?
  No, no without the flake.
  İki vanilyalı dondurma, lütfen.
  Taneli mi olsun?
  Hayır, hayır, tanesiz.
 • He sends a spaceship with no one in it. Then he sits in his armchair and with a remote control he directs it..
  İçinde hiç kimse olmayan bir uzay gemisi gönderir. Sonra kolutuna oturur ve bir uzaktan kumandayla onu yönlendirir.
 • There's a bunch of children
  trapped in a cargo truck with no air.
  İçinde hava olmayan, çocukların içinde bulunduğu
  bir kargo kamyonu var.

11,054 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021