go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 353 kişi  25 Oca 2022 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

no

i. hayır
s. hiç
art. yok
 • l'm sorry. l had no idea--
  Özür dilerim. Hiç fikrim yoktu--

 • There's no big occasion.
  Özel bir durum yok.
 • No big deal. We'll go back to your place.
  Önemli değil. Senin evine gideriz.

 • No problem. It's always good to see you.
  Önemi yok. Sizi görmek her zaman güzel.

 • At first I was just gonna walk on by but then I thought, " No, no.
  Önce yürüyüp gidecektim, ama sonra düşündüm ki, "Hayır..

 • Dispose of him first, or you'll have no chance.
  Önce ondan kurtul, yoksa hiç şansın yok.
 • I've written a letter saying that no one is to be blamed for my death.
  Ölümümden kimsenin sorumlu tutulamayacağını söyleyen bir mektup yazdım.
 • Have you no respect for our dead ?
  Ölenlerimize hiçbir saygın yok mu?
 • There are no rewards or punishments - only consequences.
  William Ralph Inge
  Ödüller yada cezalar yoktur-sadece sonuçlar vardır.
 • Award or no award,
  you're still Don Draper.
  Ödül var ya da yok,
  yine Don Draper'sın.
 • I offered to pay. She should have said no.
  Ödemeyi teklif ettim. Hayır demeliydi.

 • - We must strike back No I never thought you as a coward, G'Kar We suffered and died during their occupation.
  Öcümüzü almalıyız. Hayır, senin bir korkak olduğunu düşünmedim hiçbir zaman, G’Kar.Onların işgalleri boyunca acı çektik, öldük.
 • Thirty-two years of slowly watching myself become extinct. My music.. ...growing fainter.All the time fainter......till no one plays it at all
  Otuz iki yıl boyunca yavaş yavaş yok oluşumu izlemek. Müziğimin ortadan kayboluşu. Sürekli yok oluşu...ta ki hiç kimse çalmayana kadar.
 • I thought there were no buses.
  Otobüs olmadığını sanıyordum.

 • Oh, there was no struggle.
  Ortada mücadele falan yoktu.

 • There are no bus seats.
  Orada hiç otobüs koltuğu yok.
 • You have no idea how that will affect you.
  Onun seni nasıl etkileyeceği hakkında hiçbir fikrin yok.
 • - I'll deny it was a loan. She has no paperwork . She can't prove a fucking thing. - I really appreciate your telling me this, and I'll do whatever I can to help.I'll tell you what you can do.
  Onun borç olduğunu inkar edeceğim. Hiç dokümanı yok. Hiçbir şey ispatlayamaz. -Bunu bana söylediğin için gerçekten sana minnettarım, yardım etmek için herşeyi yapacağım. -Yapabileceklerini sana söyleyeceğim.
 • If I call her, there's no joking around anymore. This is pretty much it.
  Onu ararsam, bu işin şakası olmaz. Bu oldukça ciddi bir konu artık.

 • She'll never get a dollar more than that. I understand she attaches no importance to the money.
  Ondan bir dolar fazlasını bile almaz. Onun paraya hiç önem vermediğini görüyorum.

11,054 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2022