go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 409 kişi  24 Ekm 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

no

i. hayır
s. hiç
art. yok
 • Remember, tomorrow is promised to no one.
  Walter Payton
  Unutma, yarın hiç kimseye söz verilmedi.
 • I felt all over the body, but no sign could I find of the key.
  Tüm vücudumu aradım,fakat anahtarla ilgili hiçbir iz bulamadım.
 • She gets all up in my biznatch
  with those. No, no way.
  Tüm popomu bunlarla siliyor.
  - Hayır, hayır imkânsız.
 • There is no way any
  of that is happening.
  Tüm bunların olmasının imkânı yok.
 • It's no accident that Tony Hopkins is a wonderful film actor.
  Shirley Knight
  Tony Hopkins'ın harika bir film oyuncusu olması bir rastlantı değildir.
 • Tom Hagen is no longer consigliere.
  He'll be our lawyer in Vegas.
  Tom artık consigliere değil.
  Vegas'daki avukatımız olacak.
 • Get on the phone! No one is gonna unload today, you hear me? No one.
  Telefonla ulaş! Hiç kimse bugün yük boşaltmayacak, duydun mu beni? Hiç kimse.
 • Technically.. ...there is no longer an advantage.
  Teknik olarak artık bir üstünlük yok.
 • There are no dangerous thoughts; thinking itself is dangerous.
  Hannah Arendt
  Tehlikeli düşünce yoktur, düşünmenin kendisi tehlikelidir.
 • There's no bus from tarzana to malibu.
  Tarzana'dan Malibu'ya otobüs yok.

 • We are forging history, and no fruits of this earth shall henceforth be shared.
  Tarih yazıyoruz, ayrıca bu dünyanın hiçbir meyvesi bundan böyle paylaşılmayacak.
 • God's forgiveness is the only thing. And, well, I take full responsibility for the adultery. It was my fault and, you know, no matter what went on, the man has to take responsibility; and I do.
  Jim Bakker
  Tanrının bağışlayıcılığı tek şeydir. Ve, şey, zinanın tüm sorumluluğunu alıyorum. Benim hatamdı ve, biliyorum, neyin sürüp gittiği önemli değil, adam sorumluluğu almalı; ben alıyorum.
 • Witness: It conveyed no meaning to me.
  Tanık: Bana hiçbir anlam ifade etmiyordu.
 • It says specifically
  no finished work.
  Tamamlanmış bir iş olmamasını
  özellikle vurguluyor.
 • All right, here's the
  deal. No negotiating.
  Tamam. İşte anlaşma,
  pazarlık etmek yok.
 • OK, No, there’s nobody there.
  Tamam, hayır, kimse yok orada.

 • Okay, but there's no cake or anything, if that's what you're looking for.
  Tamam, ama eğer aradığın şey kek veya pastaysa avcunu yalarsın.

 • You got no demand, but you can request. Fill up some forms and then l will make the arrangements.
  Talep de bulunamazsın ama rica edebilirsin. Formaları doldur, sonra ben düzenlemeleri yapacağım.
 • The name of the maker, no doubt; or his monogram, rather.
  Şüphesiz,imalatçının adı;yada daha doğrusu onun monogramı.
 • Certainly they must be the key to the meaning of existence. But human-beings no longer existed. So we began a project that would make it possible to re-create a person.
  Şüphesiz onlar varoluşun anlamının anahtarı olmalılar. Fakat insanoğlu artık yok. Bu yüzden yeniden insan yaratmayı mümkün kılacak bir projeye başladık.

11,054 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021