go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 397 kişi  24 Ekm 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

no

i. hayır
s. hiç
art. yok
 • Mass acceleration is diminishing. Over He is OK The vehicle is hot, but we are showing no radioactivity.
  Kütle ivmesi azalyor. Bitti.O iyi.Araç sıcak, ama radyoaktivite görünmüyor.
 • There are no small coincidences and big coincidences.
  Küçük veya büyük tesadüfler yoktur.

 • and you're blessed,
  but you ain't no Seabiscuit.
  Kutsandın belki, ama sen bir
  “Seabiscuit”* değilsin sonuçta.
 • The bullet went too deep. No matter how much you clean it, the blood will keep coming back. I've to take out the bullet and stitch it back.
  Kurşun çok derine girmiş. Ne kadar temizlersen temizle, kan tekrar akmaya devam edecektir. Kurşunu çıkarmak ve yeniden dikiş atmak zorundayım.
 • We will tolerate no guerrillas
  in the casinos or the swimming pools.
  Kumarhanelerde ve havuzlarda
  gerillalara müsamaha gösterilmeyecektir.
 • I have no bad conscience.
  Alois Brunner
  Kötü bir vicdanım yok.
 • Who kills the slave? No man shall kill him Then let the tide of the sea do it.
  Köleyi kim öldürür? Hiç kimse onu öldüremez. O zaman bırakında denizin gelgitleri yapsın bu işi.
 • No strings-- just until you can get a real apartment.
  Koşulsuz-- tekrar bir daire edinene kadar.

 • - It's no use running, we got you out of church. We'll get you out of any damn hole on this planet.
  Koşmaya gerek yok,seni kiliseden kovduk.Seni bu gezendeki her lanet delikten atacağız.
 • There was no need to speak.
  Konuşmaya gerek yoktu.
 • Contess must escape. You must lead her away during the ceremony. No one will notice your absence.
  Kontesin kaçması gerekiyor. Onu tören süresince alıp götürmelisin. Hiç kimse yokluğunu fark etmeyecek.
 • The commander will see no visitors.
  Komutan hiçbir ziyaretçiyi görmeyecek.
 • no one's fault, Jake. These things just happen.
  Kimsenin suçu yok, Jake. Olur böyle şeyler arada.

 • As an honorary membe of the gang, that no one alive ever leaves- You gotta snatch and sneak-
  Kimsenin canlı olarak ayrılamadığı bir çete üyesi olarak bir şeyler çalmalı ve yılan gibi süzülmelisin.
 • Because no one's ever won an
  account by breaking the rules?
  Kimse kurallara uymayarak müşteri
  kazanmamış mı yani?
 • No one's ever said that to me before.
  Kimse bunu daha önce bana söylememişti.

 • No one's a bigger idiot than me.
  Kimse benden daha aptal değil.

 • Who knows? Maybe never. Maybe tomorrow. But not today. That's certain. Love is a wild bird that no one can tame.
  Kim bilir? Belki hiçbir zaman. Belki yarın. Ancak bugün değil. Bu kesin. Aşk kimsenin evcilleştiremeyeceği vahşi bir kuştur.
 • This girl has no family.
  Nobody knows that she worked here.
  Kızın ailesi yok.
  Burada çalıştığını kimse bilmiyor.
 • He soon made the discovery that he could no longer move at all.
  Kısa zamanda artık hiç kımıldayamayacağını keşfetti.

11,054 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021