go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 237 kişi  04 Tem 2022 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

in

s. içeride
zf. içinde
ed. de, da, içinde
 • Valley and everything in it submerged for ever. If it happened at the peak of the spring tide for maximum effect...That's today at 9.41 .In less than an hour! We have to go and warn people.
  Vadi ve her şey sular altında kaldı sonsuza dek. Eğer bahar gelgitlerinin uç noktasında maksimum etkiyle…Bugün saat 9.41’de oldu. Bir saatten az bir zamanda! Gidip insanları uyarmalıyız.
 • Well, he's in a better place now.
  Üzülme artık
  daha iyi bir yerde.
 • Do you have to be depressed to write a sad song?Do you have to be in love to write a love song?
  Üzücü şarkılar bestelemek için ille de depresyonda olmak mi zorundasın? Aşk şarkıları yazmak için aşık olman mı gerekiyor?
 • I'm sorry you got stuck in that big traffic jam out there today
  Üzgünüm, bugün o koca trafik sıkışıklığında tıkanıp kaldın.
 • Our superiors would like to know how your effort in securing a scapegoat are progressing.
  Üstlerimiz şamar oğlanı sağlama çabalarınızın nasıl gittiğini bilmek istiyorlar.
 • A famous detective was brought in from Boston. He could find no clues.
  Ünlü bir detektif Boston'dan getirilmiş. Ama o hiçbir iz bulamamış.
 • , I was admitted as a graduate student to the Moscow Institute for International Relations I worked as a courier for the Russian embassy in Baghdad. I was on the visa desk at the consulate in Cape Town.
  Üniversiteyi bitirdikten sonra Moskova Enstitüsü Uluslar arası İlişkiler bölümüne kabul edildim.Kariyer yaparken, Bağdattaki Rus konsolosluğunda çalıştım.Cape Town’daki konsoloslukta vize masasındaydım.
 • She just had that one experience
  in college with that girl Naomi.
  Üniversitedeyken Naomi adında bir
  kızla deneyimleri olmuş o kadar.
 • What was I like in college?
  Üniversitede nasıldım ki?

 • The university is prepared to make an investment in the program.
  Üniversite programında ki yatırımı yapmaya hazırlanıyor.
 • He dreamed about her and in his despair,even wrote letters to her.
  Ümitsizlik içinde onu düşlüyordu ve hatta ona mektup yazdı.
 • He stated that you are head of the most
  powerful Mafia family in the country.
  Ülkedeki en kuvvetli Mafya ailesinin
  başı olduğunuzu söyledi.
 • I stayed up all night working on the third act. I admit it came rather hard... and before I handed in the pages, I sent them over to Cheech to read.
  Üçüncü sahne için bütün gece oturup çalıştım. Oldukça ağır geldiğini kabul etmeliyim... ve metni teslim etmeden önce Cheech'e okuması için gönderdim.
 • I was amazed to find out how much he'd learned in 3 years.
  Üç yılda ne kadr öğrendiğini görünce hayret ettim.
 • I've decided to visits some places,i haven't been to in a long time.
  Uzun zamandır gitmediğim yerleri ziyaret etmeye karar verdim.
 • Long time ago, in the European upper class...It was a popular game to slice delinquents into pieces.
  Uzun zaman önce Avrupa üst sınıfında suçluların canlı canlı parçalanarak işkence görmesi popüler bir oyundu.
 • Well, let him stay in there long enough, he'll give you a bleeding ulcer.
  Uzun bir süre kalmasına izin ver de kanamalı ülser de verir sana.

 • Experts are calling for a shake-up in the teaching and examination of science and maths in secondary schools.
  Uzmanlar ikinci kademe okullarda fen ve matematik öğretiminde ve sınavlarda personel değişimi için davet ediyorlar.
 • It's lonely out in spac...
  Uzayda yapayalnız--
 • It won't go far. It'll nest in this area. Right around here.
  Uzağa gitmeyecek. Bu bölgede yuva yapacak. Tam bu civarda.

64,585 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2022