go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 234 kişi  04 Tem 2022 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

in

s. içeride
zf. içinde
ed. de, da, içinde
 • We're looking for Whitney Ridder. She
  went missing two days ago in New York.
  Whitney Ridder'ı arıyoruz.
  İki gün önce New York'ta kayboldu.

 • Wendy is really irresistible! She hooks on a new one again. In fact, this isn't bad for us.
  Wendy gerçekten karşı konulamaz biri! Yine yeni birine kancayı takıyor. Aslında, bu bizim için kötü değil.
 • Th-the volvo's in the shop,
  Volvo tamirde...

 • Her visa expires in four days
  Vizesinin süresi 4 gün içinde dolacak.
 • The Virgina police are looking for two climbers in the Blue Ridge Mountains.
  Virginia polisi Blue Ridge Dağlardaki iki dağcıları arıyor.

 • Veronica Guerin's writing turned the tide in the drug war.Her murder galvanised Ireland into action
  Veronica Guerin’in yazıları, uyuşturucu savaşı gelgitlerinin yönünü değiştirdi. Ölümü Irlanda’yı harekete geçirdi.
 • My friend at the tax authorities had this grocer in for an audit.
  Vergi yönetimindeki arkadaşım bu bakkalı müzayedeye çıkardı.
 • Tax increases in one night. You talk of 15 days. Keep it and pay me later.
  Vergi bir gecede artıyor.Sense kalkmış 15 günden bahsediyorsun. Sende dursun, bana daha sonra ödersin.
 • He keeps her in hopes by promises.
  verdiği sözlerle ona umut veriyor.
 • You're on your way to Vegas. There isn't a car in sight.
  Vegas'a doğru yola çıkmışsın. Görünürde tek bir araba yok.

 • And, as if in confirmation of their new dreams and good intentions, as soon as they reached their destination Grete was the first to get up and stretch out her young body.
  Ve,sanki onların yeni hayalleri ve iyi evlilik niyetlerinin onaylanması,gidecekleri yere varır varmaz,ilk kalkan ve genç bedenini esneten Grete idi.
 • And, and I'll,
  I'll let you go
  for a ride in the car!
  Ve, sana, arabada gezinti
  yapmana izin vereceğim.
 • And, in the case of schools, or anything else, if you have something that is forcing you to do better than you did the day before, it makes you look forward and it makes you think in a way that's going to make the product better, which is the students and the education.
  Craig Benson
  Ve, okullar yada başka herhangi bir şey konusunda,bir gün önce yaptığından daha iyisini yapman için seni zorlayan bir şeyin varsa, bu seni bir şekilde ileriye baktırır ve seni düşündürür,bu verimi daha iyi yapacaktır,ki bu öğrenciler ve eğitimdir.
 • and a new cell phone should be here
  for you in three business days.
  ve yeni cep telefonun 3 iş günü
  içerisinde burada olur.
 • And keep in mind, you're the underdog here,
  Ve unutma ki, buradaki
  mazlum, ezilen kişi sensin.
 • And you have worked in international sales, haven’t you?
  Ve uluslar arası satışta çalıştınız, değil mi?

 • And I love kick boxing. It's a lot of fun. It gives you a lot of confidence when you can kick somebody in the head.
  Alicia Keys
  Ve tekme boksunu severim,çok eğlencelidir,eğer birinin kafasına vurabiliyorsan sana çok güven verir.
 • And he could not knock himself out now at any price; better to stay in bed than lose consciousness.
  Ve şimdi o, herhangi bir fiyat için dışarı çıkamadı,bilincini kaybetmektense yatakta kalması daha iyi.
 • And you.. you third-rate quack. Who paid for your studies in Valladolid?
  Ve sen... üçüncü sınıf şarlatan doktor. Valladolid'deki çalışmalarını kim finanse etti?
 • And I'm supposed
  to tell you in person
  Ve sana şahsen
  söylemeyi umdum ki..

64,585 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2022