go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 905 kişi  06 Haz 2023 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

in

s. içeride
zf. içinde
ed. de, da, içinde
 • Strange. You don't have any guests in this hotel. Your President loves silence .The entire arrangement was done by the Locarno embassy.
  Tuhaf. Bu otelde hiç misafiriniz yok. Başkanınız sessizliği seviyor. tüm düzenleme Locarno(İsviçre şehri) elçiliği tarafından yapıldı.
 • And Trudy keeps apologizing
  in the back seat.
  Trudy de arka koltukta hala
  özür dilemeye devam ediyordu.
 • Shouldn't I have took the upper berth in train.
  Trende üst yatağı benim almam gerekmez miydi?
 • That it's a lonely place even when you're stuck in traffic on the freeway?
  Trafik sıkışıklığında bile kendimi yalnız hissettiğimi mi?

 • Toronto has too many cars and not enough parking spaces in the city center.
  Toronto’da çok fazla araba vardır ve şehir merkezinde yeterli park boşluğu yoktur.

 • They interviewed a lot of people in downtown Toronto.
  Toronto şehir merkezinde pek çok kişiyle görüştüler.

 • It is impossible, in our condition of Society, not to be sometimes a Snob.
  William Makepeace Thackeray
  Toplumda bizim durumumuzda bazen züppe olmamak imkansızdır.
 • Society is not a disease, it is a disaster. What a stupid miracle that one can live in it.
  Emile M. Cioran
  Toplum bir hastalık değil, bir felakettir. Birinin içinde yaşayabilmesi ne aptalca bir mucizedir.
 • The reviews about Turkey were not so bad in the meeting.
  Toplantıdaki Türkiye hakkındaki eleştiriler hiç kötü değildi.
 • Are you talking about the woman in the meeting?
  Toplantıdaki kadından mı bahsediyorsun?

 • You changed it in the meeting.
  Toplantıda değiştirdin ya.
 • Oahu or Oʻahu known as "The Gathering Place", is the third largest of the Hawaiian Islands and most populous of the islands in the State of Hawaiʻi.
  Toplanma yeri olarak bilinen Oahu yada O'ahu Hawai Adalarının üçüncü en geniş ve Hawai Devletindeki adaların en kalabalığıdır.
 • The ball must beat in a network, that one is the essence of the game.
  Top bir ağın içine vurulmalı, oyunun özü bu.
 • The ball's in your court.
  Top artık senin sahanda.

 • Tom Hagen is no longer consigliere.
  He'll be our lawyer in Vegas.
  Tom artık consigliere değil.
  Vegas'daki avukatımız olacak.
 • I’m expecting a transfer from my bank in Tokyo.
  Tokyo’daki bankamdan bir transfer bekliyorum.

 • They’re acting in a scene from Together Again.
  Together Again’den bir sahne oynuyorlar.

 • Todd, you were raised in the ghetto, the hood dragged up in the streets after your father abandoned you and your mother.
  Todd, baban seni ve anneni terkettikten sonra sen bir gettoda büyüdün ve çeten sokaklarda yetişti.

 • The alligator was removed from the swimming pool and taken to a reptile habitat in Key West
  Timsah havuzdan çıkarılıp Key West' deki sürüngenlerin bulunduğu doğal ortamına götürüldü.
 • There's a temporary base in Thunder Bay.
  Thunder Koyu'nda geçici bir üs var.

64,586 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2023