go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 314 kişi  04 Tem 2022 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

in

s. içeride
zf. içinde
ed. de, da, içinde
 • Embarrass him in front
  of his only guy friend.
  Tek erkek arkadaşının
  önünde utandır çocuğu.
 • Now a pawnbroker's business is mostly done of an evening, Mr. Holmes, especially Thursday and Friday evening, which is just before pay-day; so it would suit me very well to earn a little in the mornings.
  Tefeciler çoğunlukla akşam çalışırlar,bay Holmes,özellikle Perşembe ve Cuma akşamı, tam ödeme gününden önce;bu yüzden sabahları biraz kazanmam bana çok iyi uyar.

 • TDX is involved in several major projects with their most famous being a computer protection system
  TDX birçok büyük projede yer aldı, en ünlüleri de meşhur bilgisayar koruma sistemi.
 • Rabbits are generally thought to be pleasing animal. Whereas, rats, for example are generally detested.Both are living creatures of equal value in nature's scheme.
  Tavşanlar genelde sevimli olarak görülürken farelerden genellikle nefret edilir. Halbuki ikiside doğada aynı değere sahip canlılardır.

 • We were picking everything up when the ceiling fell in.
  Tavan çöktüğünde her şeyi topluyorduk.

 • Did they...? Did they carry it in rolls in their duffel bags?
  Taşı...? O kalın çantalarının içinde rulo şeklinde mi taşıyorlardı?

 • Did they...? Did they carry it in rolls in their duffel bags?
  Taşı...? O kalın çantalarının içinde rulo şeklinde mi taşıyorlardı?

 • Can you verify? Over HB 88, a retrieval vehicle will rendezvous in ten minutes.
  Tasdik edebilir misiniz?HB 88 üzerinde, bir düzenleme aracı 10 dakika içinde buluşma noktasında olacak.
 • At least 63 people die in a stampede after the gate of a temple collapses in northern India, police say.
  Tapınağın kapısının yıkılışından sonra çıkan ayaklanmada en az 63 kişinin öldüğünü söyledi, polis.
 • I have not lost faith in God. I have moments of anger and protest. Sometimes I've been closer to him for that reason.
  Elie Wiesel
  Tanrıya olan inancımı kaybetmedim. Öfke ve protesto anlarım var. Bazen bu nedenle ona daha yakın oluyorum.
 • Oh, God. I thought you were in California.
  Tanrım. Senin Kalifornia'da olduğunu sanıyordum.

 • God, you guys are so smart. It's like a brain factory in here.
  Tanrım, sizler çok zekisiniz. Burası aynı bir beyin fabrikası gibi.
 • My lord, what on earth are you doing in Central Park...at this time of night?
  Tanrım, gecenin bu saatinde Central Parkta ne halt ediyorsun?
 • God split the world in two and made you human beings, female and male.
  Tanrı, dünyayı ikiye böldü ve siz insanları dişi ver erkek yaptı.
 • You believe in God?
  I believe in all faiths. I pray at temples, mosques and churches.
  Tanrı'ya inanıyor musun?
  Ben tüm inançlara inanıyorum. Tapınaklarda, camilerde ve kiliselerde dua ederim.
 • I'm begging you in front of God, my family, the neighbourhood ...Please, don't do this to me
  Tanrı'nın, ailemin, komşuların önünde sana yalvarıyorum...Lütfen, bunu bana yapma.
 • God created the night so that lovers couldn't sleep. He created water so that it would drip constantly from market roofs. And he created fish not to fill the seas with them but so that I could unload them before dawn,and, in that way, not think about Elena and not go insane.
  Tanrı geceyi aşıklar uyuyamasın diye yarattı. Suyu marketin çatısından sürekli damlasın diye yarattı ve balıkları denizi doldursun diye değil şafaktan önce onları boşaltayım ve bu şekilde Elena'yı düşünmeyeyim ve dedelirmeyeyim diye yarattı.
 • For God's sake, let him die in peace .Aren't you ashamed...to keep on and onand on? Don't you get tired?
  Tanrı aşkına huzurn içinde ölmesine izin verin. Böyle ısrarla devam etmeye utanmıyor musunuz? Yorulmadınız mı?
 • They sought the help of a fairy god mother ...who had them lock the young princess away in a tower... ...there to await the kiss... ...of the handsome prince
  Tanrı Ana, onlar bir periden yardım istediler…prensesi bir kuleye hapsetmelerini sağlayan bir periden…prenses orada yakışıklı prensin öpücüğünü bekledi.
 • Born in Tampico, Illinois, Reagan moved to Los Angeles, California in the 1930s.
  Tampico, İlııinois doğumlu olan Reagan, 1930’larda Kaliforniya Los Angele’a taşındı.

64,585 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2022