go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 590 kişi  31 Mar 2023 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

in

s. içeride
zf. içinde
ed. de, da, içinde
 • Whatever happened to the guy you tackled in the Tampa Bay game?
  The Tampa Bay'daki maçta düşürdüğün adama ne oldu?

 • Texaco was the perfect gas station...because, how different a Texaco station looked in the '50s, compared to the '80s.

  Texaco muhteşem bir benzinciydi. Çünkü Texaco istasyonu 80'lerdekine kıyasla 50'lerde bile oldukça farklı görünüyordu.
 • Tetsuo, why does everyone call you "Akira"? He never existed in the first place. They didn't care who it was.
  Tetsuo, niçin herkes sana “Akira” diyor? Her şeyden önce kendisi hiç var olmadı. Kim olduğuna aldırmıyorlardı.
 • You go to work, tape five shows in one day and then go home and play golf for the rest of the week and then start the week all over. I thought if something like that came along, I'd love to do that.
  Wink Martindale
  testttt
 • It's a wonder his scrotum
  doesn't get tangled up
  in the wheels.
  Testis torbalarının, tekerleklere nasıl
  takılmadığını bile anlayamıyorum.
 • Rather than be taken alive, he exploded
  a grenade he had in his jacket.
  Teslim olmak yerine
  sakladığı el bombasını patlattı.
 • The tailor is in an absolute dither.The cook is having a crisis.The animal trainer is flummoxed!|
  Terzi kesin panikte. Ahçı bunalımda. Hayvan terbiyecisi ise affallamış!
 • I do not believe in terrorism, violence, destruction, murder, pre-emption, or War.
  Rosanne Cash
  Terörizme,şiddete,yok etmeye,cinayete ,önce satın alma hakkına,yada savaşa inanmam.
 • Like an Italian guy in any
  given theoretical situation.
  Teorik durumdaki İtalyan bir adam gibi.
 • In theory, everything.
  Teoride, her şeyi.
 • It was due to my generosity that you could finish your studies in Theology and Law
  Teoloji ve Hukuk öğrenimini benim cömertliğim sayesinde bitirebildin.
 • What's a tennis racket doing in the kitchen? Tennis racket? Oh, I remember. I was cooking myself an Italian dinner.
  Tenis raketinin mutfakta ne işi var? Tenis raketi mi? Oh, hatırladım. Kendime İtalyan yemeği pişiriyordum.
 • Skin bleaching is a very serious problem for many women, especially in the Caribbean and Africa.
  Ten beyazlatma özellikle Karayipler ve Afrika' daki pek çok kadın için çok önemli bir sorundur.
 • What's wrong with
  getting married in July?
  Temmuz'da evlenmenin nesi yanlış?
 • I assure you that, although the rebels
  have started a campaign in Las Villas...
  Temin ederim ki, isyancılar Las Villas'da
  kampanya başlatmış olsalar da,...
 • It's basically Jaws, except
  when the guys in the boat
  Temelinde Jaws, adamlar tekneyle Jaws'ın...
 • Zippy, I got to tell you, when you first moved in, I didn't really care for you.
  Tembel, ilk taşındığın zaman seni umursamazdım.

 • I just pick up the phone and she's in the middle of a sentence.
  Telefonu bir açıyorum, cümlenin ortasına gelmiş.

 • His health is going to hell in a handbasket ever since he started drinking again.
  Tekrar içmeye başladığından beri sağlığı hızlı şekilde gittikçe bozuluyor.
 • All I need to do is find that one small mistake he made in his past
  Tek yapmam gereken onun geçmişinde yaptığı ufak bir hata bulmak


64,586 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2023