go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 233 kişi  04 Tem 2022 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

in

s. içeride
zf. içinde
ed. de, da, içinde
 • I can only remember that in bits and pieces. She came home. I realized that she knew. She aimed the gun at me.
  Yalnızca bölük pörçük hatrlayabiliyorum. Eve geldi. Bildiğini anladım. silahını bana doğrulttu.
 • You don't do them in private and you
  especially don't do them in public.
  Yalnız başınayken de yapamazsın, hele
  başkaları varken hiç yapamazsın.
 • It’ll be ready in about twenty minutes.
  Yaklaşık yirmi dakika içinde hazır olacak.

 • I figure I'll be champ for about ten years and then I'll let my brother take over - like the Kennedys down in Washington.
  Muhammad Ali
  Yaklaşık on yıldır şampiyon olmayı düşünüyorum ve sonra kardeşimin beni geçmesine izin vereceğim,Kennedy nin Washington'da aşağıya inmesi gibi

 • It takes effect in about a minute, and she'll trip out for about half an hour.
  Yaklaşık bir dakikada etkisini gösterir ve takriben yarım saatliğine kafası güzelleşir.

 • About 15 years ago, we change from volatile chemicals.. to the communications industry.We own cable companies in 38 states.
  Yaklaşık 15 yıl önce uçucu kimyasallardan iletişim endüstrisine geçtik. Şimdi 38 ülkede kablo fabrikalarımız var.
 • There is no one in the neighborhood. The villages are deserted.Everyone has left Khotkovo.
  Yakınlarda kimse yok.Köyler terkedilmiş. Herkes Khotkovo'dan gitmiş.
 • But there are reasons why you must
  have no part in what is going to happen.
  Yakında olacaklara karışmaman için
  gerekli sebepler var.
 • Jewish curses are the worst. I personally would dissolve if anyone ever looks me in the eye and said, "Feh."
  Yahudi küfürleri en kötüsüdür. Biri, bir kez yüzüme baksa ve “Feh” deseydi, şahsen kontrolümü kaybederdim.
 • I used to be in raincoats. I refused to put that in any of my lines.
  Yağmurluklarda kullanıyorlardı. Ben de onlardan üretmeyi reddettim.

 • I planned to move to a foreign country,I saved lots of money all in all.
  Yabancı bir ülkeye gitmeyi planladım,herşeyi hesaba katarak çok para biriktidim.
 • I know we're in a strange
  woman's bed, together, naked.
  Yabancı bir kadının yatağında olduğumuzu
  biliyorum, beraber, çıplak.
 • I’ll either be in the cocktail lounge or, of course, the dining room.
  Ya kokteyl salonunda olurum ya da, pek tabii, yemek odasında.
 • Or, in medical terms, the glossa.
  Ya da, tıbbi terimle, glossa.

 • Or she'll spend the night.
  You can get her in the morning.
  Ya da gece burada kalır.
  Sabah evde olur.
 • Do it or stay in this rat hole!
  Ya bunu yap ya da bu sıçan deliğinde kal.
 • X being the number of dances you can do in an hour.
  X bir saatliğine yaptığın dansın sayısıdır.

 • Wyoming was the first national monument erected in this country by Theodore Roosevelt in 1915.
  Wyoming, bu ülkede 1915’te Theodore Roosevelt tarafından inşa edilen ilk ulusal anıttı.
 • You remember Willi Cicci, who was
  with old man Clemenza in Brooklyn?
  Willi Cicci'yi hatırladın mı,
  Brooklyn'deki yaşlı Clemenza ile beraberdi?
 • We have a witness who saw him
  and Whitney in the hotel room together.
  Whitney'le onu otel odasında
  beraber gören bir tanığımız var.


64,585 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2022