go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 198 kişi  04 Tem 2022 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

in

s. içeride
zf. içinde
ed. de, da, içinde
 • You're talented, famous, wealthy. People wait around night after night just to see you. Even in the rain.
  Yetenekli, ünlü ve zenginsin. İnsanlar geceler boyu sadece seni görmek için bekliyor. Yağmurda bile.

 • Green is the most popular color in this summer.
  Yeşil bu yazın en gözde rengi.
 • They would if they were interested in keeping the place. But they aren't. The archbishop wants to sell this building to the Board of Education.
  Yeri muhafaza etmek isteselerdi yaparlardı. Ama ilgilenmiyorlar. Başpiskopos bu binayı Eğitim Kuruluna satmak istiyor.
 • To admit one's defeat is also a victory of a kind.So in fact we've won!
  Yenilgiyi kabullenmekte bir zaferdir, yani aslında biz kazandık!
 • We have a new rapid HIV test.You can get results in 20 minutes.
  Yeni ve çabuk bir HIV testimiz var. Sonuçları 20 dakika içinde alabilirsiniz.
 • Well, I, uh, I see you put in a new mailbox.
  Yeni posta kutusu yerleştirdiğini gördüm.

 • You got to see the new Playboy. There's this girl in it and she looks exactly like Chris.
  Yeni Playboy' u gördün mü? İçinde bir kız var, aynı Chris' e benziyor.
 • - New life. You better treasure your girlfriend and start to live. She begs me non-stop asking me not to hurt you.
  - Why do you have to do this?
  - l remember my brother once said. There isn't a guy l can trust. lf l've to die l want to die in the arms of someone whom l trust.
  - Why do you choose me?
  - Because...you're a nice man, Lon.

  Yeni hayat. Kız arkadaşının değerini bilip yaşamaya başlasan iyi olur. Durmadan seni incitmememi isteyip yalvarıyor.
  - Neden bunu yapmak zorundasın?
  - Bir keresinde kardeşimin dediği şeyi hatırlıyorum. Güvenebileceğim hiç birisi yok. Eğer ölmem gerekirse güvenebileceğim birinin kollarında ölmek isterim.
  - Neden beni seçtin?
  - Çünkü... sen hoş bir adamsın, Lon.
 • The food isn't too bad. It's very different from the food that the astronauts ate in the very early days of the space program.
  Sally Ride
  Yemekler çok kötü değil. Astronotların uzay programının çok erken dönemlerinde yedikleri yiyeceklerden çok farklı.
 • Don't want to get behind
  you in the mess hall, huh?
  Yemekhanede senin arkanda kalmak
  istemem, değil mi?
 • I'll put your dinner back in the oven and turn it up so high...the building will fill with smoke,and everyone in it will asphyxiate.
  Yemeğini fırına tekrar koyacağım ve o kadar yüksek bir dereceye açacağımki fırını…bina dumanla dolacak ve içindeki herkes oksijensiz kalıp boğulacak.
 • I'll be home for dinner-- I thought maybe i'd pick
  up some chinese food, and we could stay in and...
  Yemeğe evde olurum. Biraz Çin yemeği alırım,
  ve akşamı evde geçiririz diyordum ve...
 • I haven't been happy in seven years.
  Yedi yıldır mutlu olmadım.
 • For seven hours I plied my trade, and when I returned home in the evening I found to my surprise that I had received no less than 26s.
  Yedi saat alışveriş yaptım,ve akşam eve döndüğümde en az 26$ dolarlık alışveriş yaptığıma hayret etmiştim.
 • I have seven wives but no Russian wife. You will eat horsemeat every day, drink horse milk, wear coins in hair.
  Yedi karım var ama hiç Rus hanımım yok. Her gün at eti yiyecek, at sütü içecek, saçlarına para takacaksın.
 • I have no interest in writing, directing or producing.
  Ted Shackelford
  Yazma,yönetme ve üretmeyle hiç ilgilenmiyorum.
 • Strawberries are plentiful in the summer.
  Yazın çilekler bol olur.
 • In a free world there is, alas, more common crime than in a dictatorial system.
  Barbara Amiel
  Yazıkki,özgür dünyada diktatör bir dünyada olduğundan daha yaygın suç var,
 • I could see that the poor dear was torn about in his mind.
  Yazık zavallının kafasının çok yıprandığını anlayabiliyordum.

 • I'm editor in chief.
  Yazı işleri müdürüyüm.

64,585 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2022