go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 283 kişi  03 Mar 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

anything

i. bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey, ne olsa, her şey
 • It's nothing serious. He's not
  a troublemaker or anything, it's just...
  Ciddi bir şey değil. O sorun çıkaran biri
  değil, o sadece...
 • Charlie, please don't start anything.
  Charlie, lütfen bir şeyler yapmaya başlama.

 • Charlie, do you want to say anything?
  Charlie, bir şeyler söylemek ister misin?

 • . I must have seemed ignorant. I hardly said anything apart from "Geronimo".
  Cahil görünmüş olmalıyım. "Geronimo"'dan başka hiç bir şey söylemedim.
 • You can buy almost anything in a big department store.
  Büyük bir mağazada hemen hemen her şeyi satın alabilirsiniz.
 • You don't say anything all day. Then, when you open your mouth you unload all these tremendous lies all over me.
  Bütün gün hiç bir şey söylemiyorsun. Sonra ağzını açtığında tüm bu kocaman yalanları üstüme boşaltıyorsun.
 • This never had anything to do with Jake.
  Bunun hiç Jake ile hiçbir ilgisi olmadı.

 • These are confidentiality agreements. They forbid you from disclosing anything we talk about today.
  Bunlar gizlilik anlaşmaları. Onlar, bugün konuştuklarımız hakkında herhangi birşeyi açığa vurmanı (ifşa etmeyi) yasaklıyorlar.
 • Don't make him talk about anything today.
  Bugün onu herhangi bir şeyle ilgili konuşturma.
 • This device is device and easy to manufacture but it is far more accurate than anything in our current arsenal
  Bu, ucuz ve üretilmesi kolay bir alet, ancak şu anki cephaneliğimizdeki herşeyden daha hassas-sorunsuz-kesin sonuçlar veriyor.
 • The technology is beyond anything we have ever seen.
  Bu teknoloji şimdiye kadar gördüğümüz herşeyin ötesinde.
 • I had such beautiful dreams about you this morning. I would give anything .. ... to kiss your gentle hands ......
  Bu sabah seninle ilgili öyle güzel rüyalarım vardı ki...Narin ellerini öpmek için herşeyi verebilirdim.
 • This morning I would give anything to kiss your gentle hands, and perhaps above your neck.
  Bu sabah senin narin ellerini ve belki de boynundan daha yukarısını öpmek için her şeyi verebilirdim
 • These incidents are all at least two years old. Anything more recent?
  No, nothing.
  Bu olayların tümü en azından iki yıllık. Daha yeni bir şeyler var mı?
  Hayır, hiçbir şey yok.
 • You can't do anything about it.
  Bu konuda birşey yapamazsınız.

 • On that basis, anything is possible.
  Bu ilkeden yola çıkarsan,
  her şey mümkün.
 • I didn't think anything could cheer me up tonight, Lieutenant.
  Bu gece beni hiçbir şeyin neşelendirebileceğini sanmıyordum Teğmen.
 • What did you pay for this jacket? I won't say anything.
  Bu cekete ne kadar ödedin? Bir şey söylemeyeceğim.

 • This is a warning. Don't write anything not based on evidence!
  bu bir uyarı.Kanıta dayanmayan hiçbir şey yazmayın.
 • This is a warning. Don't write anything not based on evidence! Then tell me...who called the police the day Lee died?
  Bu bir uyarı. Delillere dayanmayan hiçbir şey yazma! Sonra söyle bana, Lee’nin öldüğü gün kim polisi aradı?

2,721 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024