go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 293 kişi  03 Mar 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

anything

i. bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey, ne olsa, her şey
 • Relax and enjoy your flight.
  Would you like something to read?
  Do you have anything light?
  Rahatlayın ve uçuşunuzun keyfini çıkarın.
  Okuyacak bir şey ister misiniz?
  Hafif-yormayacak bir şeyleriniz var mı?
 • The cops won't do anything.
  Polis bile birşey yapamıyor.

 • Okay, anything you say.
  Pekala, sen nasıl istersen.
 • Freedom means you are unobstructed in living your life as you choose. Anything less is a form of slavery.
  Wayne Dyer
  Özgürlüğün anlamı hayatını istediğin gibi engelsizce yaşamaktır. Daha azı bir kölelik türüdür. Wayne Dyer
 • Hey, you got anything special
  going on next week?
  Önümüzdeki hafta için
  özel bir planın var mı?
 • I didn't know anything about death.. or it didn't touch me closely until I was much older
  Ölüm hakkında hiçbieşey bilmiyotdum yada yakınıma gelmedi ben yaşlanana dek.
 • Is there anything in there
  that I should keep an eye on?
  Orada göz önünde bulundurmam gereken bir
  şey var mı?
 • Don't write anything bad about her.
  Onun hakkında kötü hiçbir şey yazma.
 • We don't have to do anything but avoid
  criticizing them or giving advice.
  Onları eleştirmekten ya da öğüt vermekten
  kaçınmamız gerekiyor.
 • I'll do anything you ask to make up for
  what's happened to us.
  Olanları telafi etmek için
  ne dersen yaparım.
 • He didn't eat anything for so long.
  O uzun süredir hiç birşey yemedi.
 • You know anything about that woman out there, the one with the black hair?
  O siyah saçlı kadın hakkında bir şey biliyor musun?

 • He never discusses anything. He's--
  O hiçbirşey söylemez aslında. O--

 • Why would I want to change anything about myself?
  Neden kendimde bir şeyi
  değiştirmek isteyeyim?
 • What? Quagire never said
  anything about that.
  Ne? Quagmire böyle bir şeyden
  hiç bahsetmedi.
 • What am I supposed to do? Not do anything?
  Ne yapmalıyım? Hiçbir şey mi?

 • I'll give you anything you ask.
  Ne istersen veririm.
 • Go-to guy for transport. He'll get anything anywhere fast. Sloane relies on him. He's a big target.
  Nakliye konusunda forvet adam. Her şeyi her yere hızla götürür. Sloane ona güveniyor. Kendisi büyük bir hedef.
 • All I know about humor is that I don't know anything about it.
  Fred A. Allen
  Mizah hakkında bildiğim tek şey onunla ilgili hiçbir şey bilmediğimdir.
 • She never asks if I'm busy or anything.
  Meşgul filan mıyım diye hiç sormuyor.


2,721 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024