go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 253 kişi  22 Nis 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

anything

i. bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey, ne olsa, her şey
 • They should have been in range 10 minutes ago. Gunderson, check the radar range. Anything yet?
  10 dakika önce sınırlar içinde olmalıydılar. Gunderson, radar erimini kontrol et. Herhangi bir şey var mı?
 • and there's anything I can do to make it right, just let me know.
  ...ve durumu düzeltmek için yapabileceğim bir şey varsa bana söyle.

 • -Yeo-min, do you know why it's sad to leave someone?
  -Why, sir?
  -Once the person is far away, you can't do anything for her even if you want to.
  -Yeo-min, birini terk etmenin neden üzücü olduğunu biliyor musun?
  -Neden efendim?
  -O uzaklara gittiğinde, istesen de onun için bir şey yapamazsın.
 • -Have you discovered anything in the palace, Commissar?
  -Nothing! No-one knows how the plant got there.
  -Sarayda herhangi bir şey buldunuz mu, Komiser?
  -Hiçbir şey yok! Hayır, hiç kimse fidanın oraya nasıl geldiğini bilmiyor.
 • -. Have you anything to say that might lead this court to believe otherwise?
  -I told you I was fishing.
  -Mahkemenin aksi duruma inanması için söyleyeceğin herhangibir şey var mı?
  -Size söyledim, balık avlıyordum.
 • -It's too late to do anything else. -I don't understand you. -Because you don't realize how you've changed things for me. You don't know all that you've done.
  -Bir şeyleri değiştirmek için çok geç. -Seni anlamıyorum. -Çünkü benim için olayları nasıl değiştirdiğini fark etmiyorsun. Yaptıklarını bilmiyorsun.

 • -While she's been unconscious,did she say anything? Mutter anything at all?
  -Yes, come to think of it, she did.For a while there,she kept muttering something about.
  -Bilinci kapalıyken herhangi bir şey söyledi mi? Hiç herhangi bir şey mırıldandı mı?
  - Evet düşünecek olursak dedi. Orada bir süre mırıldanmayı sürdürdü.
 • -Tell me something honestly. Do you ever donate anything to the poor?
  -Bana gerçeği söyle. Fakirlere hiç bağış yapıyor musun?
 • -The car doesn't attract any women.
  -A convertible must be appealing
  -A convertible...must be really expensive. Is there anything to sell?
  -Araba hiç bir kadının ilgisini çekmiyor.
  -Üstü açık bir araba çekici olabilir.
  -Üstü açık bir araba..gerçekten pahallı olmalı. Satacak bir şey var mı?
 • - Would you like an appetizer?
  - I don't think so . Yes I'll have the shrim in the garlic sauce.
  - And anything to drink?
  - Just water.
  -Aperatif ister misiniz?
  - Sanmıyorum...Evet sarımsak sosunda karides istiyorum.
  - İçecek olarak ne alırdınız?
  - Sadece su.
 • - Anything new? - Nope. Just keep coming up empty.
  - Yeni bir şey var mı? - Yok. Hiçbir şey çıkmadı.

 • - He wants to live.
  - Yes! I'm 30 years old, for God's sake. I haven't done anything yet. I wanna be healthy again.
  - Yaşamak istiyor.
  - Evet! Tanrı aşkına daha 30 yaşındayım. Henüz hiçbir şey yapmadım. Tekrar sağlıklı olmak istiyorum.
 • - Is there anything I can do?
  - A dinner wouldn't do any harm. Let's go!
  - Not while I'm on duty. I'll have to quit.
  - It was a ridiculous cap anyway.
  - Yapabileceğim birşey var mı?
  - Bir yemek fena olmaz. Hadi gidelim.
  - Görev başındayken değil. İstifa etmem gerek.
  - Zaten şapka da komikti.
 • - Got anything on Vicks yet?
  - I really need to talk to you.
  - Vicks'le ilgili bir şey var mı?
  - Gerçekten konuşmamız gerekiyor.
 • - I had to. - He didn't do anything, Jerry.
  - Vermek zorundaydın. - Hiçbir şey yapmadı Jerry.

 • - And you are defending him. I'm sick of his jealousy
  - He's a little jealous of your success.
  - He's jealous of us. And you know it.
  - Was there anything between you?
  - Sometimes, we fooled around with other guys.
  - Ve sen onu savunuyorsun. Kıskançlığından bıktım.
  - Başarını biraz kıskanmış.
  - Bizi kıskanıyor. Ve sen bunu biliyorsun.
  - Aranızda birşey var mıydı?
  - Bazen diğer çocuklarla birlikte takılırdık.
 • - That was a weird thing to say. - Why? It didn't mean anything.
  - Söylediğin şey çok garipti. - Neden? bir şeyi kastetmedim.

 • - ? can't do anything for you.
  - Why are you upset?
  - Senin için hiç bir şey yapamam.
  - Neden üzgünsün?
 • - You know how much I Iove you, LoIa. I'd give anything for a kiss
  - You swine! Don't waste your time taIking.
  - Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, Lola. Bir öpücük için herşeyi verirdim.
  - Seni domuz! Konuşarak vaktini harcama!
 • - We owe you no explanation.
  - Are you hiding anything from the public? Someone stalked and threatened me.
  - Sana hiçbir açıklama borçlu değiliz.
  - Halktan bir şey mi saklıyorsunuz? Biri gizlice sokulup beni tehdit etti.

2,721 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024