go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 507 kişi  21 Nis 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

anything

i. bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey, ne olsa, her şey
 • The first officer is ill and the captain needs someone|to help him with the radio. Do you know anything about planes?
  Memurumuz rahatsız ve kaptanın telsizle ilgili yardıma ihtiyacı var. Uçaklar konusunda bilginiz var mı?
 • Please, I would like to return to my table. In a minute I revise my estimate. Make that two months. This is the first time I've done anything like this.
  Lütfen, masama dönmek istiyorum. Bir dakika içinde tahminimi gözden geçiririm. Şunu iki ay yapın. Bu böyle bir şeyi ilk yapışım.
 • Please, Dr. Harper, you don't have to say anything.
  Lütfen, doktor Harper, bir şey söylemek zorunda değilsiniz.

 • Afraid no, I wasn't afraid but it was an unusual thing, it was an unusual feeling. It was an unusual atmosphere for me having grown up in this country and, and, and never seeing anything like that.
  Ralph Boston
  Korku hayır, korkmadım ama o garip bir şeydi, o garip bir histi. Bu ülkede yetişmek ve ve ve hiç böyle bir şey görmemek benim için garip bir ortamdı.
 • You'll get your update on who to hold and who to let through. Anything unusual gets flagged
  Kimi alıkoyacağın ve kimin geçmesine izin vereceğin konusunda bilgilendirileceksin. Sıradışı herhangi bir şey işaretlenecek.
 • James and I have always loved each other as brother and sister; but of course he is young and has seen very little of life yet, and-and-well, he naturally did not wish to do anything like that yet.
  James ve ben birbirimizi kardeş gibi sevdik;fakat şüphesiz o gençti ve henüz hayata dair çok az şey görmüştü,ve ve şey,o,doğal olarak henüz öyle birşey yapmak istemiyordu.
 • James doesn’t know anything about working for a living; he was born with a silver spoon in his mouth.
  James geçinmek için çalışmak nedir bilmiyor,o doğuştan zengin.
 • Here's my card. lf you think of anything else just give me a call, all right.
  İşte kartım. Başka bir şey aklınıza gelirse, kesinlikle hemen beni arayın.
 • I have to take responsibility for anything that happened within its businesses.
  Kenneth Lay
  İşlerinde olan biten her şeyin sorumluluğunu almak zorundayım.
 • Anyone will say anything under torture.
  George Galloway
  İşkence altındayken hiç kimse hiçbir şey söylemeyecektir.
 • You could do anything you like. The more fantastic, the better. That's what people want: fantasy.
  İstediğin her şeyi yapabilirsin. Ne kadar fantastik, o kadar iyi. İnsanlar da bunu istiyor zaten: fantazi.
 • It's not like the old days,
  when we could do anything we wanted.
  İstediğimizi yapabildiğimiz eski günler
  artık geride kaldı.
 • We could do anything we want.
  İstediğimiz herşeyi yapabiliriz.

 • When people are smiling they are most receptive to almost anything you want to teach them.
  Allen Funt
  İnsanlar gülümserken neredeyse onlara öğretmek istediğiniz her şeye açıktırlar.
 • I was in there for two minutes. He didn't do anything.
  İçerde iki dakika kaldım. Hiçbir şey yapmadı.

 • You got anything to drink?
  İçecek bir şeylerin var mı?

 • What the government, and you personally, are doin is enraging the citizens to such an extent that anything is possible.
  Hükümetin ve kişisel olarak senin yapmakta olduğunuz şey, vatandaşları her şeyin mümkün olduğu derecede çileden çıkarmaktadır.
 • Don't step on anything.
  Hiçbir şeyin üzerine basma.

 • I didn't do anything.
  Hiçbir şey yapmadım.

 • I didn't do anything.
  Hiçbir şey yapmadım.


2,721 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024