go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 703 kişi  03 Mar 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

anything

i. bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey, ne olsa, her şey
 • when we could spend it doing anything you want.
  Geceyi tartışarak boşa geçirmeyelim.

 • But certainly I didn't know he was doing anything that was criminal.
  Kenneth Lay
  Fakat suç unsuru oluşturan bir şey yaptığını kesinlikle bilmiyordum.
 • Yeah, but I'm not hiding anything from you.
  Evet, ama ben senden
  bir şey saklamıyorum.
 • The affections, the emotions between a man and a woman are anything but simple.
  Erkek ve kadın arasındaki o sevgi, o duygular basit olmaktan başka hiçbir şey değildir.
 • Anything you want to add to this?
  Eklemek istediğin birşeyler var mı?

 • If anything should happen to you, that book would be your epitaph. And it's not quite true. And not quite false either like our relationship.
  Eğer sana bir şey olursa, bu kitap senin kitaben olur. Ve bu tamamen doğru değil. Ayrıca ilişkimiz gibi tamamen yanlış da değil.
 • I'm probably one of the most dangerous men in the world if I want to be. But I never wanted to be anything but me.
  Charles Manson
  Eğer olmak istersem muhtemelen dünyadaki en tehlikeli adamlardan biriyimdir. Ama hiçbir zaman kendimden başka bir şey olmak istemedim.
 • If there's anything I can't stand it's an old goat.
  Eğer katlanamadığım birşey varsa, o da ihtiyar bir keçidir.
 • If anything in this life is certain...
  Eğer hayatta kesin olan bir şey varsa,...
 • lf l find anything valuable,l'll bring it back to you.
  Eğer değerli bir şey bulursam, sana geri getireceğim onu.
 • and if she needs anything, uh, just call me.
  eğer birşeye ihtiyacı olursa, beni arasın.

 • If anything comes up,
  I'll know exactly where to go.
  Eğer bir şey olursa,
  nereye gideceğini bileceğim
 • Did you notice anything unusual
  in your fiancée's behavior last night?
  Dün akşam nişanlınızın davranışlarında
  olağandışı bir şey farkettiniz mi?
 • What about the TV show? Got anything?
  Diziden ne haber? Bir şeyler bulabildin mi?

 • You don't take time to observe.You're blinded by anything that shines.
  Dikkatle gözlemek için zaman harcamıyorsun. Işıldayan herhangibir şey seni kör ediyor.
 • The other New York families will go
  along with anything to prevent war.
  Diğer New York'lu aileler de
  savaş çıkmaması için her şeyi yapar.
 • I'm going to run some errands. Can
  I get you anything while I'm out?
  Dışarıda birkaç işim var. Gelirken
  sana bir şeyler getireyim mi?
 • I mean, if anything happened...
  Demek istediğim, bir şey olsa...

 • Inspector Barton, who had charge of the case, made a very careful examination of the premises, but without finding anything which threw any light upon the matter.
  Davadan sorumlu Müfettiş Barton davayı aydınlatacak herhangi birşey bulmadan bina ve müştemilatla ilgili çok dikkatli bir inceleme yaptı.
 • Oh, you're good. There's no sliding anything past you.
  Çok zekisin. Senden de bir şey kaçmıyor hani.


2,721 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024