go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 675 kişi  03 Mar 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

anything

i. bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey, ne olsa, her şey
 • They can't prove anything but we can't deceive them.
  Hiçbir şey kanıtlayamazlar ama ben onları kandıramam.
 • Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
  Albert Einstein
  Hiç hata yapmamış biri, yeni bir şey denememiştir.
  Albert Einstein
 • Hey. Come on, it's $1 82 there. I don't think that's anything to sneeze at.
  Hey. Hadi ama, orada 182 dolar var. Yabana atılacak bir miktar değil.

 • You know how you always say I can ask you anything?
  Herzman sana isteğim her şeyi sorabileceğimi söylerdin, değil mi?

 • I asked around. Nobody knows anything about it.So does he have some genious stored away somewhere?
  Herkese sordum, kimse birşey bilmiyor. Sen yoksa biryerlerde birkaç dâhi falan mı saklıyorsun?
 • I want to be stone-cold out
  before anything goes in.
  Herhangi bir şey içeri girmeden
  önce kaskatı kesilmek istiyorum.
 • I'll tell you the whole story later. We can't do anything about it now.
  Her şeyi sana sonra anlatırım. Şu an için yapabilecek bir şey yok.

 • You put down anything in pants. But verbal volleyball is not my idea of a relationship.
  Her şeyi pantolon aranda değerlendiriyorsun. Ama sözlü voleybol, benim bir ilişkiden beklentim dahilinde değil.
 • Anything could be done, but it only is done if it's done.
  Her şey yapılabilir ama eğer yapıldıysa yapılmıştır.

 • Oh, no, he didn't say anything.
  Hayır, hayır. bir şey söylemedi.

 • No, I don't want you to say anything to him.
  Hayır Kramer, ona birşey söylemeni istemiyorum.

 • We haven't lost anything vital.
  Hayati önemi olan hiçbirşey kaybetmedik.
 • Even when I go home.
  And you don't know anything about me.
  Hatta eve gittiğimde bile. Siz benim
  hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz.
 • Ha! cried I, if it is anything in the nature of a problem which you desire to see solved, I should strongly recommend you to come to my friend, Mr. Sherlock Holmes, before you go to the official police.
  Ha! diye bağırdım, Eğer o halletmiş olarak görmek istediğin bir problemin doğasındaki herhangi bir şeyse,polise gitmeden önce arkadaşım Bay Sherlock Holmes'e gelmenizi şiddetle tavsiye etmeliyim.
 • If they had anything good, they'd put it in the front.
  Güzel bir şeyleri olsaydı, zaten öne koyarlardı.

 • It's Michael's request for your safety.
  We'll get anything you need.
  Güvenliğin için Michael istedi.
  Gerekeni biz alırız.
 • Gunderson, check the radar range. Anything yet? About two more minutes, chief.
  Gunderson, radar erimini ölç. Herhangi bir şey var mı? Yaklaşık iki dakika daha, şef.
 • My act? What does that have to do with anything?
  Gösterimi mi? Bunun konuyla ne ilgisi var?

 • You see, anything I imagined, I could draw.
  Lynn Johnston
  Görüyorsunuz, hayal ettiğim her şeyi çizebiliyorum.
 • Really? Anything I could live in for free?
  Gerçekten mi? Beleşe oturabileceğim
  bir tane var mı?

2,721 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024