go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 293 kişi  03 Mar 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

anything

i. bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey, ne olsa, her şey
 • I don't mean to interrupt or anything...
  Bölmek istemem ama...

 • Did you get anything out of Bob Carrol?
  Bob Carrol'dan bir şeyler öğrenebildin mi?
 • A vegetarian is a person who won't eat anything that can have children.
  David Brenner
  Bir vejetaryen çocukları olabilen hiçbir şeyi yemeyen kişidir.
 • He's doing something. I don't know. It's nothing. He's not doing anything.
  Bir şeyler yapıyor. Bilmiyorum. Önemli değil. Bir şey olduğu yok.

 • I didn't say anything.
  Bir şey söylemedim.

 • I don't expect
  anything to happen.
  Bir şey olmasını
  beklemiyorum.
 • Was anything found?
  bir şey bulundu mu?

 • A teacher is a person who never says anything once.
  Howard Nemerov
  Bir öğretmen hiçbir şeyi bir kez söylemeyen kişidir.
 • I don't want to abandon one work for the other, and I don't think I need to sacrifice anything to put my all into either one of them.
  Aaliyah
  Bir işi diğer bir iş için bırakmak istemiyorum,ve onlardan herbirine herşeyimi koymak için herhangi birşey feda etmem gerektiğini sanmıyorum.

 • A genius is one who can do anything except make a living.
  Joey Lauren Adams
  Bir dahi hayatı kazanmak haricinde her şeyi yapabilen kişidir.
 • A Lawyer will do anything to win a case, sometimes he will even tell the truth.
  Patrick Murray
  Bir avukat dava kazanmak için her şeyi söyleyecektir, hatta bazen doğruyu bile söyleyecektir.
 • You felt we had a deal. A deal connotes reaching some point of equality. I'm afraid there's never been anything equal about us.
  Bir anlaşmamız olduğunu hissediyordun. Anlaşma, bir eşitlik noktasına varma anlamına gelir. Korkarım bizimle ilgili eşit hiçbir şey asla mevcut olmadı.
 • Anything else l should know?
  Bilmem gereken başka birşey var mı?

 • Do you have anything to declare?
  Bildirmek istediğiniz bir şey var mı?

 • -Does he remember anything good about me?
  -He doesn't hate you.-He just still feels hurt.|
  Benimle ilgili iyi bir şey anımsıyor mu?
  -Senden nefret etmiyor. Sadece hala kendini incinmiş hissediyor.
 • You haven't asked me anything about myself.
  Benimle ilgili bir şey sormadın bile.
 • You don't know anything about me.
  Benim hakkımda hiç bir şey bilmiyorsun.
 • Listen to me, friends: a lot of us aren't guilty of anything It's just unfair to put a prize on our heads.
  Beni dinleyin arkadaşlar: Çoğumuz hiç bir nedenle suçlu değiliz. Başımıza ödül konması haksızlık.
 • What does he want from me? I didn't do anything.
  Benden ne istiyor? Ben hiçbir şey yapmadım.

 • I think desire is the fuel of life. Do you think it's true that if we never wanted anything we'd never be unhappy?
  Bence arzu hayatın besinini sağlayandır. Herhangi bir şeyi hiç istemezsek asla mutsuz olmayacağımız sence doğru mudur?

2,721 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024