go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1250 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

En fazla kullanılan sıfatlar

 • thundering: gürültülü, kocaman, müthiş gürleme çok, son derece thunder gürlemek, gümbürdemek, savurmak (tehdit vs.)
 • tight: s. sıkı, gergin
 • tiny: i. ufaklık s. mini
 • tired: s. yorgun, bitkin, bıkkın, tembel, lâstik tekerli
 • triangular: üçgen şeklinde, üç köşeli
 • troubled:
 • ugly: s. çirkin, iğrenç
 • uneven: 1. düz olmayan, inişli yokuşlu, engebeli 2.iki ile tam olarak bolünemeyen
 • unripe: kabak, olmamış, ham, olgunlaşmamış
 • unsightly: çirkin, göz zevkini bozan, göze hoş görünmeyen
 • unusual: alışılmadık, acayip
 • upset: f. keyfini kaçırmak i. devrilme s. bozuk, sinirli
 • uptight: gergin, sinirli, telaşlı, hırslı, tutucu
 • victorious: başarılı, zafer kazanmış
 • vivacious: canlı, neşeli, hayat dolu
 • voiceless: dilsiz, sessiz, oy kullanamayan, düşüncesini söyleme hakkı olmayan
 • warm: f. ısınmak i. ısınma s. ılık, samimi
 • weak: s. kuvvetsiz, zayıf
 • weary: yorgun, bitkin, usandırıcı, bıkkın, bıkmış, yorucu, bıktırıcı yormak, bıktırmak, bıkmak, usanmak
 • well: f. fışkırmak i. iyi durum, kaynak s. iyi, hoş
 • wet: f. ıslatmak i. ıslaklık s. ıslak, nemli
 • whispering: i. fısıldama, fısıltı s. fısıldayan, fısıltılı, akustik
 • wicked: s. ahlaksız, kötü huylu, kötü, fena, kötücül, günahkâr, hınzır, muzip, yaramaz, hain, aşağılık, harika
 • wide: s. geniş, kapsamlı zf. iyice
 • wild: i. ıssız s. vahşi, kızgın zf. vahşice
 • witty: s. esprili, nükteli, hazırcevap, zekice
 • wonderful: ünl. harika s. harika, şahane
 • wooden: s. ahşap, tahta, kalın kafalı
 • wooly: i. yünlü kumaş, yün çamaşır, yün giysi s. yünlü, yün gibi, kıvır kıvır, yapağı gibi, yumuşacık, karışık
 • worried: s. endişeli, kaygılı, düşünceli, merakta kalmış, üzgün, üzüntülü
 • wrong: f. haksızlık etmek i. haksızlık, hata s. haksız, yanlış
 • young: i. küçük s. genç
<< önceki | 1 | 2 | 3 | [ 4 ]

Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024