go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 640 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

taking

 
took, taken, taking, takes
i. çalkalanma, alma, alış, ele geçirme, sallanma, heyecan, telaş
s. çekici, cazip, ilginç, bulaşıcı
 • I'm 27 years old. I believe in taking care of myself in a balanced diet, in a rigorous exercise routine.
  Yirmi yedi yaşındayım. Sıkı ve düzenli bir egzersiz ve dengeli beslenmeyle insanın kendisine bakması gerektiğine inanıyorum.
 • People taking photographs of their meals are not critics; they are from the United States.
  Louis de Bernieres
  Yemeklerinin fotoğraflarını çeken insanlar eleştirmen değil; Amerikalıdır.
  Louis de Bernieres
 • I was taking a nap when the volcano erupted.
  Yanardağ patladığında şekerleme yapıyordum.

 • It vetoes! Taking that you go away of here.
  Veto ediyor! Bunu alarak buradan uzaklaş.
 • You're sweating because the poison's taking effect.
  Terliyorsun çünkü zehir etkisini gösteriyor.
 • You never have to worry
  about taking the bus again.
  Tekrar otobüse bineceğin için endişelenmeyeceksin.
 • We're taking a cab, aren't we?
  Taksi ile gidiyoruz, değil mi?

 • What's it like taking off your
  suit and returning to the wild?
  Takım elbiseni çıkarıp vahşi hayata
  dönmek nasıl bir şey?
 • I'm not taking any chances, not with this ballerina.
  Şansımı denemeyeceğim, bu balerinle değil.
 • I like taking care of you.
  Seninle ilgilenmek hoşuma gidiyor.

 • Where am I taking you again?
  Seni nereye götürüyorum tekrar?
 • We were taking bets on when you were gonna come around I've lost 30 credits already. I guess I'm just too much of an optimist.
  Sen buraya gelirken biz bahislere başlamıştık. Ben 30 kredi kaybettim bile.Sanırım fazlasıyla iyimserim.
 • I ask to you because it seems that you were taking the tablet.
  Sana soruyorum, çünkü hapı sen alıyordun gibi görünüyor.
 • Relax, we're taking you to the hospital.
  Sakin ol,
  seni hastahaneye götürüyoruz.
 • I was just taking care of
  some last-minute things.
  Sadece birkaç son dakika
  işini hallediyordum.

 • The Rosato brothers
  are taking hostages.
  Rosato kardeşler rehin alıyorlar.
 • I'm taking him
  to the hospital.
  Onu hastaneye götürüyorum.
 • Tell them to stop taking in action.
  Onlara bu işi bırakmalarını söyleyin.
 • Looks real ribby, though,doesn´t she?To brighten her up,l´m taking her out, Show her a bit of the scenery,
  Oldukça matrak gözüküyor genede, değil mi? Onu neşelendirmek için dışarı çıkaracağım. Biraz manzara göstereceğim ona.
 • Why the hell's it taking her
  so long to read that thing?
  Okuması neden bu kadar uzun sürdü?

895 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019