go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 437 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

thought

 
thought, thought, thinking, thinks
s. sanılan
i. düşünce, fikir, sanı, görüş, kanı, niyet, düşünme, özen, ilgi, felsefe, az şey
 • She's out of control.
  I thought you'd be concerned.
  Zıvanadan çıktı.
  İlgileneceğini düşündüm.
 • Poor fool thought that by eating their flesh he would gain their youth and therefore become immortal
  Zavallı adam onların etini yemekle, onların gençliğini elde edeceğini ve dolayısıyla ölümsüz olacağını sanmıştı.
 • I thought there were two outs.
  Zaten iki ıska oldu zannettim.

 • I thought I had the rights to The Lord of the Rings. I don't know how Jackson ended up with the rights.
  Ralph Bakshi
  Yüzüklerin Efendisine karşı haklara sahip olduğumu düşündüm,Jackson'un haklara nasıl son verdiğini bilmiyorum.
 • A hundred times have I thought New York is a catastrophe and 50 times: It is a beautiful catastrophe.
  Le Corbusier
  Yüz kez New York'un bir felaket olduğunu düşündüm ve 50 kez: Güzel bir felaket.
 • I'll be home for dinner-- I thought maybe i'd pick
  up some chinese food, and we could stay in and...
  Yemeğe evde olurum. Biraz Çin yemeği alırım,
  ve akşamı evde geçiririz diyordum ve...
 • I thought I could help you, Senator.
  Yardım edebileceğimi sanıyordum,
  senatör.
 • l thought we're doing you a favor not asking for your help.
  Yardıını istemeyerek sana iyilik yaptığımızı sandım.
 • I thought about opening a video business, but I suppose we gotta wait for television first.
  Video işi açmayı düşünüyordum, ama sanırım önce televizyonu beklememiz gerek.

 • And I thought about... whatever.
  You are my life right now.
  Ve düşündüm ki... Her neyse.
  Şu an hayatım sensin.
 • And that is something no machine has ever done until you. I thought I was one of a kind.
  Ve bu sana kadar hiçbir makinenin asla meydana getirmemiş olduğu bir şey. Türünün tek örneği olduğumu sanıyordum.
 • You go to work, tape five shows in one day and then go home and play golf for the rest of the week and then start the week all over. I thought if something like that came along, I'd love to do that.
  Wink Martindale
  testttt
 • I thought we could dine on the terrace, but the weather is too bad.
  Terasta akşam yemeği yiyebileceğimizi sanıyordum, ama hava çok kötü.
 • I thought we were back together.
  Tekrar beraberiz sanmıştım.
 • Rabbits are generally thought to be pleasing animals, whereas rats, for example, are generally detested.
  Tavşanların genellikle hoş hayvanlar oldukları düşünülür, oysa örneğin farelerden genel olarak nefret edilir.
 • Rabbits are generally thought to be pleasing animal. Whereas, rats, for example are generally detested.Both are living creatures of equal value in nature's scheme.
  Tavşanlar genelde sevimli olarak görülürken farelerden genellikle nefret edilir. Halbuki ikiside doğada aynı değere sahip canlılardır.

 • I thought you don't eat to save!
  Tasarruf etmek için yemiyorsun sanıyordum!
 • Oh, God. I thought you were in California.
  Tanrım. Senin Kalifornia'da olduğunu sanıyordum.

 • My God, I thought there was an eclipse.
  Tanrım, güneş tutulması olduğunu sandım.

 • I thought I could exercise some control over the interrogation, but he just wanted a report whitewashing the whole thing.
  Soruşturma üzerinde biraz denetim uygulayabilirim sanıyordum, ancak kendisi sadece bütün olayı örtbas eden bir rapor istiyordu.

2,848 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019