go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 493 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

thinks

 
thought, thought, thinking, thinks
düşünce, fikir, sanı, görüş, kanı, niyet, düşünme, özen, ilgi, felsefe, az şey sanılan think düşünmek, saymak, anmak, sanmak, tasavvur etmek, zannetmek, aklından geçirmek, planlamak
 • What about Luca?
  Sollozzo thinks he can control him.
  Ya, Luca?
  Sollozzo onu kontrol edebileceğini sanıyor.

 • Tina won't smile either. She thinks she's an ugly duckling.
  Tina gülmüyor da. Kendisinin çirkin bir ördek yavrusu olduğunu düşünüyor.
 • But he thinks he'll live forever
  and wants me out.
  Sonsuza dek yaşayacakmış gibi
  beni dışlamak istiyor.
 • She thinks you've got
  it going on,
  Senin, hali vakti yerinde
  biri olduğunu düşünür,…
 • He thinks I'm gonna give you Ms. Hudwalker's things.
  Sana bayan Hudwalker'ın birşeyini vereceğim sandı.

 • He only thinks about himself, he talks about himself all the time, and he only wants to see himself on film.
  Sadece kendisini düşünüyor, her zaman kendisinden bahsediyor ve filmde sadece kendisini görmek istiyor.

 • She looked at my hairline. She thinks I'm bald.
  Saç çizgime bakıyor. Kel olduğumu düşünüyor.
 • She thinks she's gonna sell
  my house when I'm dead,
  Öldüğümde evimi satabileceğini
  düşünüyor,...
 • She thinks you brought
  the pot, I bet.
  Otu da sen getirdin sanıyordur kesin.
 • He that has a great nose, thinks everybody is speaking of it.
  Thomas Fuller
  Onun öyle koca bir burnu vardır ki herkesin ondan bahsettiğini düşünür.
 • The Council thinks that I will be more useful while remaining on Babylon 5.lls is very positive on this subject.
  Meclis Babylon'de kalmamın daha faydalı olacağımı düşünüyor. Bu konuda 5.II çok positif.
 • Lane thinks our billings are probably
  around $22 million without lucky,
  Lane'e göre Lucky olmadan ciromuz
  22 milyon civarıymış...
 • When he thinks no-one can see him he's as rude as an old criminal
  Kimsenin onu göremediğini düşündüğünde, eski bir suçlu kadar kaba oluyor.
 • She thinks you're a guy that doesn't like coffee.
  Kahve içmeyi sevmeyen birisi olduğunu düşünmüştür.

 • You all think I'm stupid, don't you? He thinks that will help him to extend his life.
  Hepiniz aptal olduğumu düşünüyorsunuz, değil mi? Kendisi, hayatını uzatmaya bunun yararı olacağını sanıyor.
 • I have a friend who's a hypochondriac. Always thinks he's sick, never is.
  Hastalık hastası bir arkadaşım var. Devamlı hasta olduğunu düşünür, öyle olmadığı halde.

 • But Vatsyayana thinks that the money can be obtained to-morrow as well as to-day, but if the request of a friend be not at once complied with, he may become disaffected.
  Fakat Vatsyayana, paranın bugün de yarın da elde olabileceğini düşünüyor, fakat eğer bir arkadaşın ricasına bir kez bile uyulmuyorsa, soğumuş olabilir.
 • My ex-wife thinks my
  daughter needs a psychiatrist.
  Eski eşim, kızımın bir psikiyatriste
  gitmesi gerektiğini düşünüyor.
 • He thinks if he goes through real slow, the machine won't detect him.
  Eğer yavaş hareket ederse, makine onu tespit edemez sanıyor.

 • Cameron thinks highly of his new boss, who is very kind and helpful.
  Cameron, çok nazik ve yardımsever olan yeni patronunu çok fazla düşünüyor.

462 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019