go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 672 kişi  19 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

trying

 
tried, tried, trying, tries
 • I'm trying so hard. It's getting better and we're starting to get somewhere just, everything falls apart. Aah! Jesus! Nothing works in this apartment!
  Zorlayarak çabalıyorum. İyiye doğru gidiyor ve bir yere ulaşmaya başladık ama herşey dağılıyor. AAh, Tanrım! Bu apartmanda hiç birşey çalışmıyor.
 • MAN: And that's what
  he was trying to do
  Zaten kargo kamyonundan
  sekerken,...
 • You're not trying to have a heartfelt talk One of my greatest annoyances is when......people try to talk to those who can't hear them.
  Yürekten konuşmaya çalışmıyorsun. En büyük kızgınlıklarımdan biri insanların onları işitemeyen kişilerle konuşmaya çalıştıkları zamandır.
 • We're trying to get
  new accounts.
  Yeni işler bulmaya çalışıyoruz.
 • He made our bed. He's just trying so hard! He's trying to please me.
  Yatağımızı hazırladı. Çok fazla çabalıyor! Beni memnun etmek için uğraşıyor.
 • or they were trying to bury somebody or something.
  Veya belki de birini gömüyorlardı.

 • And now you parade around, trying to look human. What you need is a good lesson.
  Ve sen etrafta insan gibi görünmeye çalışarak dolaşıyorsun. Sana iyi bir ders vermek lazım.
 • Contact university security.Tell them someone's trying to break into the Engineering lab
  Üniversitenin güvenliğine ulaşın. Onlara birinin Fen laboratuvarına girmeye çalıştığını söyleyin.
 • I'm trying to sleep, Alan.
  Uyumaya çalışıyorum, Alan.

 • Now, bear in mind, I am just trying to keep up.
  Unutma ki ona ayak uydurmaya çalışıyordum.

 • They're trying to close the road that connects it with Tel Aviv. Our convoys are being ambushed,with terrible losses.
  Tel Aviv'e çıkan yolu kapatmaya çalışıyorlar. Konvoyumuza korkunç kayıplara pusuya düşürülüyorlar.
 • I'm trying to open these cinnamon buns.
  Tarçınlı çörek paketini açmaya çalışıyorum.

 • I'm trying to open these cinnamon buns.
  Tarçınlı çörek paketini açmaya çalışıyorum.

 • Stewie, get lost. Daddy's
  trying to watch the ball game.
  Stewie kaybol. Baban
  maç izlemeye çalışıyor.
 • A Somali man denies trying to kill the Danish cartoonist whose drawing of the Prophet Muhammad sparked uproar.
  Somalili bir adam Hazreti Muhammed'i kargaşaya teşvik eden biri olarak çizen Danimarkalı karikatüristi öldürmeye çalıştığını inkar ediyor.
 • He says he’s hiding here because a tall man with a black beard is trying to kill him.
  Siyah sakallı uzun bir adam onu öldürmeye çalıştığı için burada saklandığını söylüyor.

 • I keep trying to like it.
  Sevmek için denemeye devam ediyorum.

 • What do you think these white people really want from us. White people are trying to imitate us,trying to rap, dress black.
  Sence bu beyaz adamlar bizden ne istiyor? Onlar rap yaparak, siyah giyinerek bizi taklit etmeye çalışıyorlar.
 • You and Jerry, you're jealous of our love. You're trying to destroy us.
  Sen ve Jerry, aşkımızı kıskanıyorsunuz. Bizi yok etmeye çalışıyorsunuz.

 • I think what he is trying to say is that he is having a heart attack.
  Sanırım söylemeye çalıştığı şey kendisinin kalp krizi geçirdiği.


1,908 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019