go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1228 kişi  14 Tem 2020 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri
Top 5000 » known

known

knew, known, knowing, knows
s. belli, bilinen, tanınan
 • We have known and liked each other for a long time,so I asked her out.
  Uzun süredir birbirimizi tanıyoruz ve hoşlanıyoruz,ona çıkma teklif ettim.
 • Oahu or Oʻahu known as "The Gathering Place", is the third largest of the Hawaiian Islands and most populous of the islands in the State of Hawaiʻi.
  Toplanma yeri olarak bilinen Oahu yada O'ahu Hawai Adalarının üçüncü en geniş ve Hawai Devletindeki adaların en kalabalığıdır.
 • I haven't known Sydney that long but I feel like I know her well enough to know that she doesn't just accept problems.
  Sydney’i o kadar uzun süredir tanımıyorum, ancak onu sorunları kabul etmediğini bilecek kadar iyi tanıdığımı sanıyorum.
 • Sollozzo is known as The Turk. He's
  supposed to be very good with a knife...
  Sollozzo, Türk olarak biliniyor.
  Bıçakla arası çok iyiymiş.
 • I've known you many years, but this
  is the first time you've asked for help.
  Seni yıllarca tanırım ama
  ilk defa benden yardım istiyorsun.
 • Sorry to disappoint you,but I've known Fielding for years and he's a warm,wonderful human being.
  Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama ben Fielding'i yıllardır tanıyorum ve o sıcakkanlı, harika bir insandır.
 • As long as I've known you you've been afraid of men under the bed.Men hiding under the sofa, men with knives.
  Seni bildiğim bileli yatağın altındaki adamlardan korkarsın. Kanepenin altındaki bıçaklı adamlardan da.
 • How long have you known her?
  Onu ne kadardır tanıyorsun?
 • It is like I have known him all my life.
  Onu hayatım boyunca tanıyormuş gibiyim.

 • I've known him since childhood. We're friends . I know he's innocent.
  Onu çocukluktan beri tanıyorum. Biz arkadaşız. Onun masum olduğunu biliyorum.
 • The cause of the incident is not known Your company has authorised the navy's use of this facility for a rescue operation code-named Operation Salvor.
  Olayın sebebi bilinmiyor. Şirketiniz, kod adı Salvor Operasyonu olan bir kurtarma operasyonunda deniz kuvvetlerine bu tesisten yararlanması için yetki verdi.
 • The Montreal police has been contacted but nothing has come through although the one guy that I did talk to in the Montreal office.. said that this guy was never known to be violent.
  Monreal ofisindeki bir kişinin, bu adamın hiç şiddet gösterisinde bulunmadığını söylemesine rağmen, bağlantı halinde olduğumuz ofisinte sonuca ulaştırılan hiçbirşey yok.
 • Featuring the last known recording
  Michael Jackson'ın bilinen son...
 • A composer or speaker of a panegyric is known as a panegyrist.
  Methiye konuşması hazırlayan veya yapan kimseye methiyeci denir.
 • He is known only as Kramer.
  Kramer olarak biliniyor.

 • Wish I'd known that.
  Keşke biliyor olsaydım.
 • The city is commonly known by its nickname Brum
  Kentin bilinen yaygın adı Brum’dır.
 • He is known only as Kramer.
  Katil sadece Kramer olarak biliniyor.

 • I found someone who had known Edith in the women's camp. She was hoarding bread under her blanket in the hospital, for her children and her husband she said
  Kadınlar kampından Edith'i tanıyan birini buldum. Hastanede battaniyesinin altında ekmek biriktiriyordu, çocukları ve kocası için olduğunu söyledi.
 • Ineni Hassan Gerace's known for his parties at his villa in Tuscany.Entertains dignitaries,diplomats.
  Ineni Hassan Gerace Tuskani’deki villasında verdiği partilerle ünlüdür. Şehrin ileri gelenlerini, diplomatlarını ağırlar orada.

872 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2020