go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 635 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

talks

 
talked, talked, talking, talks
 • He talks too much about his health, but when you get to be his age, it's understandable.
  Sağlığıyla ilgili çok fazla konuşuyor ama sen onun yaşına geldiğinde bu anlaşılır bir şeydir.
 • he talks too much about his health but when you get to be his age, it's understandable.
  sağlığı hakkında çok fazla konuşuyor ama onun yaşındaki biri için anlaşılabilir.
 • He only thinks about himself, he talks about himself all the time, and he only wants to see himself on film.
  Sadece kendisini düşünüyor, her zaman kendisinden bahsediyor ve filmde sadece kendisini görmek istiyor.

 • Russia's foreign minister says the US is responsible for a "slowdown" in talks to agree a new nuclear weapons cuts treaty.
  Rusya Dışişleri Bakanı yeni bir nükleer silah azaltma antlaşmasına dair uyuşma konuşmasında Birleşik Devletlerinin işi askıya almaktan sorumlu olduğunu söylüyor..
 • He is an impolite man.He never talks with respect.He is always impolite.
  O kaba bir adamdır. Asla saygıyla konuşmaz. Herzaman kaba olmuştur.
 • A loser doesn't know what he'll do if he loses, but talks about what he'll do if he wins, and a winner doesn't talk about what he'll do if he wins, but knows what he'll do if he loses.
  Eric Berne
  Kaybeden bir kişi kaybettiğinde ne yapacağını bilmez,fakat kazanırsa ne yapacağı hakkında konuşur; ve kazanan bir kişi kazandığı zaman ne yapacağı hakkında konuşmaz fakat kaybederse ne yapacağı hakkında bilir.
 • The man who talks for both sides is not to be trusted by either.
  Her iki taraf için de konuşan adama her ikisi de güvenmez.
 • Yeah. He talks about him like he split the atom.
  Evet. Ondan sanki atomu parçalamış gibi bahsediyor.

 • He's always grabbing my arm when he talks to me.
  Benle konuşurken hep kolumu kavrıyor.

 • Will you tell me what
  she talks about in here?
  Bana burada neler konuştuğunuzu
  anlatacak mısınız?
 • - Everyone has long conversation about interesting pop-culture shit And everyone talks in monologues.
  - But generally not.There are instances of real life.
  - Herkes pop kültür saçmalığı üzerine uzun uzun konuşuyor, monologlar halinde konuşuyor.
  - Genelde öyle olmayabiliyorda. Gerçek hayattan örnekler de var.
 • - Yes, he talks too much about his health but when you get to be his age, it's understandable.
  - Of course, it's normal.
  - Evet, sağlığı hakkında çok fazla konuşuyor ama onun yaşındaki biri için anlaşılabilir.
  - Elbette, normal birşey.
 • A leader is best when people barely know he exists, not so good when people obey and acclaim him, worst when they despise him. But of a good leader, who talks little, when his work is done, his aim fulfilled, they will say, 'We did this ourselves.'
 • A loser doesn't know what he'll do if he loses, but talks about what he'll do if he wins, and a winner doesn't talk about what he'll do if he wins, but knows what he'll do if he loses.
  Eric Berne
 • A man is in general better pleased when he has a good dinner upon his table, than when his wife talks Greek.
  Samuel Johnson
 • A professor is someone who talks in someone else's sleep.
  W. H. Auden
 • A professor is someone who talks in someone else's sleep.
  W. H. Auden
 • A senior Palestinian plays down the prospects for a US push to resume peace talks with Israel without preconditions.
 • A strike by British Airways cabin crew will go ahead after talks between the airline and the Unite union collapsed.
 • A top US diplomat describes as "candid" his talks with Syria's leader, part of a US move to improve ties with Damascus.

173 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019