go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 512 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

talked

 
talked, talked, talking, talks
[talk] f. konuşmak, görüşmek
 • Gee, I don't know. We
  hadn't talked about a date.
  Tanrım, bilmiyorum. Tarih belirleme
  işini konuşmamıştık.
 • Speaking of which, have you talked to her about a prenup?
  Sözü açılmışken, onunla evlilik
  öncesi anlaşmasını konuştun mu?
 • After l talked to you, my neighbour called, played my messages to me.
  Seninle konuştuktan sonra komşum aradı ve mesajlarımı bana dinletti.

 • I just talked to you 15 minutes ago.
  Seninle 15 dakika önce konuştum.

 • l figure he was a gun fanatic. He always talked about nothing but the guns.
  Sanırım o bir silah düşkünüydü. Her zaman silahlar dışında konuştuğu bir şey yoktu.
 • I already talked to him, and he promised
  to stay out of her underwear drawer.
  Onunla çoktan konuştum ve Chelsea'nin iç
  çamaşırı çekmecesinden uzak duracağını söyledi.
 • I talked her into it. How stupid was that.
  Onu dönmesi için ben ikna ettim. Ne büyük aptallıktı.

 • Remember what
  we talked about?
  Ne konuştuğumuzu hatırla.
 • We had tea at my place. I mainly talked with her, with Christine.
  Mekânımda çay içtik. Daha çok onunla, Christine ile konuştum.
 • Hey, you remember when we were in Vegas and I talked that cute waitress into joining us?
  Las Vegas'tayken, bize katılması için şu hoş garson kızla konuştuğumu hatırlıyor musun?

 • I talked to the librarian.
  Sounds like Spaulding really charmed her.
  Kütüphaneciyle konuştum.
  Görünüşe bakılırsa Spaulding
  onu gerçekten etkilemiş.

 • That guy you talked to, what did he look like?
  Konuştuğun adam, nasıl birisiydi?

 • I talked to Coach Lee and they refused to train a cheating wrestler
  Koç Lee ile konuştum ve hilekar bir güreşçiyi eğitmeyi reddettiler.
 • I would have talked him out of it.
  Keşke vazgeçirtseydim.
 • We always talked about what you could do
  with a little money in your pocket.
  Hep cebinde biraz parayla neler
  yapabileceğini konuşurduk.
 • No. I haven't talked to them.
  Hayır. Onlarla konuşmadım.
 • In everyday life, my father imitated Yilmaz Güney.He walked and talked like him.
  Günlük hayatta babam Yılmaz Güney'i taklit ederdi. Onun gibi yürür onun gibi konuşurdu.
 • l've talked about the development. We are going to build a chemical plant.
  Gelişmeyle ilgili konuştum. Biz bir kimyasal santral inşa edeceğiz.
 • Yeah, we've talked. I believe I can speak for the both of us on this.
  Evet, bunu konuştuk. Bu konuda ikimiz adına da konuşabilirim.

 • If they believe you've abandoned them they will kill anyone they think you've talked to.
  Eğer terkettiğine inanırlarsa konuştuğunu düşündükleri herkesi öldürecekler.

263 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019