go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 634 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

cut

 
cut, cut, cutting, cuts
f. kesmek
i. kesik, yara
s. kesilmiş, indirimli
 • Cut the crap
  and start answering some questions.
  Zırvalamayı kesmeni ve
  sorularıma cevap vermeni.

 • You have to cut the ground wire.
  Toprak kablosunu kesmen gerekiyor.
 • That woman just cut you off!
  Şu kadın senin önüne kırdı!
 • There may be some who will regret that a man of your peculiar talents should be cut off so early in life.
  Senin acayip yeteneklerine sahip birinin, hayattan bu kadar erken koparılması gerektiğine şaşacak birileri olabilir.
 • You have to cut the black wire with the yellow stripe.
  Sarı çizgili siyah teli kesmek zorundasın.
 • Well,I guess you have to cut corners
  with the real estate market the way it is.
  Sanırım emlak işinde kestirmeden
  gitmen gerekli, bunun gibi.
 • Don't you dare lie to me.
  I'll cut your fingers off.
  Sakın bana yalan söyleme.
  Parmaklarını keserim.
 • It's what the guy
  who cut my hair said.
  Saçımı kesen adam öyle dedi.
 • Did you cut your finger? Give me your hand. Give it to me. Hold it up like this.
  Parmağını mı kestin? Bana elini ver. Ver şunu. Elini şöyle tut.
 • We cut across the jungle. We can catch him on the other side.
  Ormanın ötesine geçtik. Onu diğer tarafta yakalarız.
 • When I left school I went on trip around the world - I only got as far as Australia, but like a bloody fool I cut it short because of a girl. It's probably one of my big regrets in life.
  Ben Nicholson
  Okulu bıraktığımda dünyanın etrafını gezmeye gittim - en uzak Avustralya'ya ulaştım ama bir kız yüzünden lanet olası bir ahmak gibi kısa kestim. Muhtemelen bu hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan biridir.
 • It's not a pebble, it's a rare, triangular cut orange amber.
  O bir çakıl taşı değil; az bulunan, üçgen şekli verilmiş turuncu renkli kehribar.
 • Why, because she cut her hair?
  Niye, saçını kesti diye mi?
 • ,It's a rare, triangular cut orange amber.
  Nadir bulunan, üçgen şeklinde kesilmiş turuncu bir amber.
 • Luis Santiago the victor.Santiago promised to cut the budget and to keep Earth out of war
  Luis Santiago, Galip Santiago, bütçeyi kısıp dünyayı savaştan arındırmaya söz verdi.
 • Make sure that everybody
  sees the cake before we cut it.
  Kesmeden önce
  pastayı herkes görsün.
 • Shut up and cut the small talk. I have a deal for you.
  Kapa çeneni ve o gereksiz konuşmaları bırak.Sana bir teklifim var.
 • she never lost hope. -Hope Of being happy. Look, I cut this from the paper for you. You can advertise there. It's not expensive.
  Hiç umudunu kaybetmedi. Mutlu olmayı ümit et. Bak, bunu gazeteden senin için kestim. Buraya ilan verebilirsin. Pahallı değil.
 • George, whatever you do, don't let them cut you.
  George, ne yaparsan yap, seni kesmelerine izin verme.

 • I should have painted my house,but I could't,I was very busy,so I cut corners and I had one of my friends paint it.
  Evimi boyamam gerekiyordu,fakat boyayamadım,çok meşguldüm,kestirme yoldan hallettim ve arkadaşlarımdan birine boyattım.

555 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019