go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 833 kişi  20 Eyl 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri
Top 5000 » became

became

became, become, becoming, becomes
[become] f. olmak, laşmak, leşmek; haline gelmek, kesilmek, yaraşmak; güzel durmak, uymak yakışmak
 • And that's what started me drinking; I had to have it before I went on. It got so, I couldn't be funny without it. The more I drank.. It became a vicious circle.
  Ve beni içkiye başlatan bu oldu.; Devam etmek için bir şeylere içmem gerekiyordu. Öyle yaptım. İçmeden komik olamıyordum. Daha fazla içtikçe…Kötü niyetli bir çember içinde dönüp duruyordum.
 • The water became still and the surface looked transparent.
  Su durunlaştı ve yüzey saydamlaştı.
 • It was just gonna be a weekend, but then, somehow, it became a week.
  Sadece bir haftasonu olacaktı, ama sonra nasıl olduysa bir hafta oluverdi.

 • Our bags were blown away by the storm and the precious document became breakfast for the goats.
  Rüzgar çantalarımızı sürüklemişti ve çok değerli dökümanlar keçilerin kahvaltısı olmuştu.
 • At the moment of his death... the night became alive with those stars. And thus was born the dragons' heaven
  Ölüm anında… gece yıldızlarla canlandı. Ve böylece ejderhaların cenneti doğdu.
 • She died and became a tree.
  O öldü ve bir ağaç oldu.
 • It became murder when your client injected mercury into his gloves.
  Müvekkiliniz onun eldivenlerine civa enjekte ettiğinde olay bir cinayete dönüştü.
 • Why did Gregor have to be the only one condemned to work for a company where they immediately became highly suspicious at the slightest shortcoming? Were all employees, every one of them, louts, was there not one of them who was faithful and devoted who would go so mad with pangs of conscience that he couldn't get out of bed if he didn't spend at least a couple of hours in the morning on company business? Was it really not enough to let one of the trainees make enquiries - assuming enquiries were even necessary - did the chief clerk have to come himself, and did they have to show the whole, innocent family that this was so suspicious that only the chief clerk could be trusted to have the wisdom to investigate it? And more because these thoughts had made him upset than through any proper decision, he swang himself with all his force out of the bed.
  İnsanların en hafif bir kusurda derhal oldukça şüpheli oldukları bir şirket için çalışacak tek hükümlü niçin Gregor olmak zorundaydı?Bütün personel,onlardan herbiri,hödükmüydüler?onlardan sadık olan ve vicdan azabıyla çılgına dönenlere kendini adayan,şirkette sabahleyin hiç olmasa birkaç saat çalışmadan yatağından çıkamayan biri yokmuydu?
 • Your first targets were the men who destroyed your family.You became a contract killer.
  İlk hedefin aileni yok eden adamlardı. Sen bir kiralık katil olmuşsun.
 • Herbie Burke became a politician four years ago.
  Herbie Burke dört yıl önce bir politikacı oldu.

 • It suddenly became clear to me why you came back into my life.
  Hayatıma neden tekrar girdiğin belirdi.

 • With her pregnancy, Eve underwent a complete change. She became cheerful, gentle and outgoing.She got lazy.
  Hamilelikle birlikte Eve tamamen değişti. Güleryüzlü, kibar ve eğlenceli biri oldu. Tembelleşti de.
 • Security section became aware of the breach and performed their function. You're familiar with the codes of conduct, Agent Bristow
  Güvenlik birimi, sızıntının farkına vardı ve görevlerini yerine getirdi. Sanırım acil durum planına aşinasınız, Ajan Bristow.
 • I travelled in my youth, took to the stage, and finally became a reporter on an evening paper in London.
  Gençliğimde seyahat ettim,sahneye çıktım,ve sonunda Londra'da bir akşam gazetesinde bir muhabir oldum.
 • But one day, when I was still young, I was parted from my family and left my native country. I hunted and searched for music, and destiny turned me into the object of my hunt. The circumstances of life became my 'antlers' and prevented me from returning home.
  Georg Solti
  Fakat bir gün, ben daha gençken, ailemden ayrıldım ve memleketimi terk ettim. Müziği aradım ve avladım ve kader beni avımın amacına çevirdi. Hayat şartları benim "boynuzlarım" oldu ve eve dönmemin önüne geçti.
 • He ignored the order and conquered Mexico. That's how he became rich and famous
  Emre itaat etmedi ve Meksika'yı fethetti. İşte böyle zengin ve ünlü oldu.
 • If my dreams became true; A valiant army led by me and victory and the applause of all Memphis
  Eğer hayallerim gerçekleşirse; benim komutanlığımda cesur bir ordu zafer kazanır ve MemphisTe herkes bizleri alkışlar.
 • The waves disappeared. The surface became almost transparent.
  Dalgalar kayboldu. Yüzey neredeyse saydam bir hale geldi.
 • They became quieter.
  Daha sessiz olmaya başladılar.
 • Bobby became very anxious after he met Mr. Whiteside on the beach. become
  Bobby, kumsalda-sahilde Bay Whiteside ile buluştuktan sonra, çok gerginleşti-tedirginleşti.

877 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021