go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 657 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri
Top 5000 » making

making

 
made, made, making, makes
i. yapma, etme, yapı, başarı sebebi
 • Or was it just making the
  beast with two backs?
  Yoksa sadece ihtiyaç
  gidermek için miydi?
 • And making it the centerpiece is
  appropriate because you're mycenterpiece.
  Ve onun orta süsü olması uygun olur,
  çünkü sen de benim merkezimdesin.
 • She is famous for making all dreams come true. She can get you whatever kind of girl you want
  Tüm hayalleri gerçeğe dönüştürmekle ünlü. Nasıl bir kız istirsen iste, o sana bulabilir.
 • Medical science is making advances every day to control health problems.
  Tıp bilimi her geçen gün sağlık problemlerimizi kontrol altına almak için gelişme gösteriyor.

 • All I have to do is let chaough
  think I'm making a commercial
  Tek yapmam gereken, Chaough'nun
  bir reklam filmi çektiğimi sanmasını sağlamak.
 • Okay, boys and girls we're going to tape this rehearsal. We are making a statement. Don't underline it, just make it.
  Tamam çocuklar bu provayı kaydedeceğiz. Açıklama yapıyoruz. Altını çizmeyin sadece yapın.
 • And he was making tamales.
  Tamale adında Meksika'ya özgü bir yemek yapıyordu.

 • The thief took the van while the driver was making a call from a pay phone.
  Sürücü ankesörlü bir telefondan arama yaparken hırsız kamyoneti aldı.

 • It's like I was making a prison break.
  Sanki hapisten firar ediyordum.

 • I think he's making a strong effort to reform himself.
  Sanırım kendini ıslah etmek için istikrarlı bir çaba harcıyor.
 • Pinocchio worked until midnight. And instead of making eight baskets, he made 16. Then he went to bed and fell asleep.
  Pinokyo geceyarısına kadar çalıştı. Ayrıca sekiz sepet yerine on altı tane yaptı. Sonra yattı ve uyuyakaldı.
 • I'm making popcorn!
  Patlamış mısır yapıyorum!

 • I'm tired of making promises to Pam
  that I can't keep.
  Pam'e tutamayacağım sözler
  vermekten de yoruldum.
 • It's the Devil that's making him stupid.
  Onu aptal yapan şeydandır.

 • Quit making such
  a big deal out of it.
  Olayı büyütmeyi bırak.
 • Why do you keep
  making me reject you?
  Neden sürekli kendini
  bana reddettiriyorsun?
 • Why are you making it personal?
  I'm not making it personal.
  Neden olayı kişiselleştiriyorsun?
  Ben kişiselleştirmiyorum.
 • Music is like making love: either all or nothing.
  Isaac Stern
  Müzik sevişmek gibidir,ya hep yada hiç.
 • Hey, Brian. Really looking
  forward to making your show.
  Merhaba Brian. Senin programı
  çekmek için sabırsızlanıyorum.
 • It wasn't until I went to Korea out of high school and got exposed to the martial arts for the first time and was just completely enamored with the physical ability of the martial arts and making my black belt.
  Chuck Norris
  Liseden sonra Kore'ye gidinceye ve uzak doğu döğüş sanatlarıyla yüzyüze gelinceye kadar değildi,uzak doğu döğüş sanatları fiziksel yeteneğine tamamen tutulmuştum ve siyah kemer aldım.


1,782 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019