go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 653 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

see

 
saw, seen, seeing, sees
f. görmek
i. papalık
 • and we'll see if we
  can locate the problem.
  …bir bakalım, neresi olduğunu
  bulabilecek miyiz.
 • Still very nice of you. See ya later.
  Yine de çok naziksin. Görüşürüz.
 • I don't see them enough.
  Yeterince görmüyorum onları.
 • You're talented, famous, wealthy. People wait around night after night just to see you. Even in the rain.
  Yetenekli, ünlü ve zenginsin. İnsanlar geceler boyu sadece seni görmek için bekliyor. Yağmurda bile.

 • Did you see Yentl? I love that movie.
  Yentl'i izlemiş miydin? O filme bayılıyorum.

 • Well, I, uh, I see you put in a new mailbox.
  Yeni posta kutusu yerleştirdiğini gördüm.

 • You got to see the new Playboy. There's this girl in it and she looks exactly like Chris.
  Yeni Playboy' u gördün mü? İçinde bir kız var, aynı Chris' e benziyor.
 • I see a new acquaintance, a talkative young man who'll amuse you. I didn't see him up to now.
  Yeni bir tanıdık, sizi eğlendirecek olan konuşkan bir delikanlı görüyorum. Şimdiye kadar onu görmedim.
 • I could see that the poor dear was torn about in his mind.
  Yazık zavallının kafasının çok yıprandığını anlayabiliyordum.

 • Where are all the baby pigeons? I see nests with tiny eggs, but I don't see tiny pigeons.
  Yavru güvercinlerin hepsi nerede? İçinde minik yumurtalar olan kuş yuvaları görüyorum, ama minik güvercinleri görmüyorum.
 • I'll see you tomorrow
  when you're on your way out.
  Yarın sen çıkmak üzereyken görüşürüz.
 • Oh, I'll see you tomorrow morning.
  Yarın sabah görüşürüz.

 • Tomorrow we are to see the Vice Consul, and to arrange, if we can, about getting on board the ship as soon as she arrives.
  Yarın Konsolos Yardımcısını göreceğiz,eğer yapabilirsek,o varır varmaz gemiye binme ile ilgili düzenleme yapacağız.

 • May I see your father if I call to-morrow?
  yarın ararsam babanı görebilecekmiyim?
 • Look at the scar tissue. See the recession?
  Yara dokusuna bakın. Gerilemeyi görüyor musunuz?
 • -Loneliness is a danger. A therapist.
  No, I don't need to see anyone.I just---think about it.
  Yalnızlık tehlikedir. Bir terapist. Hayır, herhangi birini görmeye ihtiyacım yok. Sadece öyle düşünüyorum.

 • Well, either you see him or you don't.
  Ya görürsün ya da görmezsin.

 • Victor can’t see the movie because she’s wearing a hat.
  Victor filmi göremiyor çünkü kadın bir şapka takmış.

 • And I think that they'll be able to see that.
  Ve onlar da bunu görebilecek durumda.
 • And oh, I wish you could see her after the birds!
  Ve oh, keşke onu kuşları izlerken görebilsen.


5,635 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019