Kayıt Olun

Parolanızı mı unuttunuz?

go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 275 kişi  21 Oca 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

books

 
booked, booked, booking, books
 • Officers distribute books about the great conquerors.We memorize their battles and...study their magnificent lives.
  Subaylar büyük fatihler hakkinda kitapları dağıtırlar. Biz onların savaşlarını ezberliyoruz ve muhteşem hayatlarını inceliyoruz.
 • My dear child,there are a great many good books in this world without pictures.
  Sevgili çocuğum bu dünyada resimsiz pek çok güzel kitaplar vardır.
 • So, what do you write, children's books?
  Peki, ne yazıyorsun, çocuk kitapları mı?

 • They're my books.
  Onlar benim kitaplarım.

 • So forget about the books.
  O zaman, kitapları unut.

 • Have you reread those books yet, by the way?
  O kitapları henüz baştan okumadın mı bu arada?

 • What is this obsession people have with books?
  Nedir bu insanlardaki kitap takıntısı?

 • The multitude of books is making us ignorant.
  Kitapların çokluğu bizi cahil yapıyor.
 • There's a shortage of books so you'll have to share one between two.
  Kitapların adedi az, bu yüzden birini ikiniz paylaşmak zorundasınız.
 • Too poor isn't good.But I can afford books and CDs.
  Çok fakir olmak iyi birşey değil. Ancak kitap ve cd almaya gücüm yetiyor.
 • Those books your father used to buy for your mother. The ones he had imported years ago.
  Bu kitapları baban annen için alıp dururdu. Bunları yıllarca önce ithal etmişti.
 • These old books are fascinating but once they're opened it's a dismay.
  Bu eski kitaplar harika ama açıp baktığımızda korkunç.
 • I don't know. They're books.
  Bilmiyorum. Kitap işte.

 • I think you're fooling yourself. It's not by chance you write books telling people how to make trips.
  Bence sen kendini kandırıyorsun. İnsanlara nasıl yolculuk yapacaklarını anlatan kitapları tesadüfen yazmış olamazsın.
 • I left some books in her apartment.
  Bazı kitaplarım evinde kaldı.

 • Shut his mouth, hold his nose and ram these bloody books down his throat.Suffocate the bastard!
  Ağzını kapat, burnunu tut ve şu lanet kitapları gırtlağına tık zorla. Nefesini kes şu lanet herifin.
 • " Books, books, I need my books."
  "Kitaplar, kitaplarımı istiyorum."

 • -lt's got some blank pages.
  - Not all of them. These are th books they donate for inmates.

  -Bunun birkaç boş sayfası var.
  - Hepsinde değil. Bu onların mahkumlara bağışlayan kitaplarıdır.
 • 12 May.--Let me begin with facts, bare, meager facts, verified by books and figures, and of which there can be no doubt.
 • A bibliophile of little means is likely to suffer often. Books don't slip from his hands but fly past him through the air, high as birds, high as prices.
  William Lyon Phelps

704 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019