go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 395 kişi  26 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

ass

 
i. kıç (argo), ahmak, eşek herif (Argo)
 • Pleasure is the carrot dangled to lead the ass to market; or the precipice.
  Robinson Jeffers
  Zevk bir eşeği markete götürmek için uzatılan havuçtur yada uçurumdur.
 • Now get your ass up and go with your father!
  Şimdi kaldır kıçını ve babanla git!
 • All right, I'm gonna count to three and then I'm gonna kick your ass.
  Pekala, üçe kadar sayacağım sonra kıçını tekmeleyeceğim.

 • Your ass looks like about 150 pounds
  of chewed bubble gum. Do you know that?
  Kıçın aynı 70 kiloluk çiğnenmiş sakıza
  benziyor. Bunu biliyor musun?
 • Shame, my ass. How the hell did a quarter tank of gas disappear overnight?
  Kıçıma yazık oldu. Bir gecede benzin deposunun çeyreği nereye kaybolur?

 • The reason I barged in was to apologize for threatening to kick your ass.
  İçeri dalmamın nedeni, kıçını tekmeleme tehditi için özür dilemekti.

 • No, I landed on my ass bone.
  Hayır, kıçüstü düştüm.

 • No, no, she kicked my ass out.
  Hayır, hayır, kıçıma tekmeyi bastı.

 • If I stopped putting things off, I'd be happier. All I do is sit on my fat ass. If my ass wasn't fat, I'd be happier.
  Eğer işleri ertelemeyi bıraksaydım, daha mutlu olurdum. Tek yaptığım, koca kıçımın üzerinde oturmak. Eğer kıçım bu kadar büyük olmasaydı, daha mutlu olurdum.
 • When l'm being serious, she just laughs at me. Yet, l freeze my ass off waiting at her door.
  Ciddi olduğum zaman, o sadece bana gülüyor. Yine de, ben onun kapısında beklerken kıçımı donduruyorum.
 • CHELSEA: Charlie, you're being a complete ass about this.
  Charlie, bu konuda tam bir
  dangalak gibi davranıyorsun.
 • You gotta be shitting me, Pyle.
  Get your ass up there.
  Benimle taşşak geçiyor olmalısın
  Ablak. Kaldır o kıçını.
 • I want you to stop it
  and get your ass home.
  ...bırakmanı ve derhal
  eve gelmeni istiyorum.
 • - Steve called.
  - What did he say?
  - He said where the hell were you. What did you tell him?
  That you have to wait 24 hours before you file a missing person's report.
  I thought you were in somebody's trunk.
  - I was with Danny.
  - I waited for you at the steam bath. Just sweating my ass of with somefat women from the old countrywho don't speak any English.

  - Steve aradı.
  - Ne dedi?
  - Nerede olduğunu söyledi. Ona ne söyledin?
  - Kayıp kişi raporu vermeden evvel 24 saat beklemen gerektiğini.
  - Birinin bagajındasın sandım.
  - Danny ile birlikteydim.
  - Seni buhar odasında bekledim. Eski ülkeden gelen ve hiç İngilizce konuşamayan şişman bir kadınla birlikte kıçımı terletiyordum.
 • - Steve called.
  - What did he say?
  - He said where the hell were you. What did you tell him?
  - That you have to wait 24 hours before you file a missing person's report.
  - I thought you were in somebody's trunk.
  - I was with Danny.
  - I waited for you at the steam bath. Just sweating my ass off with some fat women from the old countrywho don't speak any English.

  - Steve aradı.
  - Ne dedi?
  - Hangi cehennemde olduğunu söyledi. Ona ne söyledin?
  - Kayıp kişi raporu vermeden evvel 24 saat beklemen gerektiğini.
  - Birinin bagajındasın sandım.
  - Danny ile birlikteydim.
  - Seni buhar odasında bekledim. Eski ülkeden gelen ve hiç İngilizce konuşamayan şişman bir kadınla birlikte kıçımı terletiyordum.
 • - Steve called.
  - What did he say?
  - He said where the hell were you. What did you tell him?
  That you have to wait 24 hours before you file a missing person's report.
  I thought you were in somebody's trunk.
  - I was with Danny.
  - I waited for you at the steam bath. Just sweating my ass off with some fat women from the old countrywho don't speak any English.

  - Steve aradı.
  - Ne dedi?
  - Hangi cehennemde olduğunu söyledi. Ona ne söyledin?
  - Kayıp kişi raporu vermeden evvel 24 saat beklemen gerektiğini.
  - Birinin bagajındasın sandım.
  - Danny ile birlikteydim.
  - Seni buhar odasında bekledim. Eski ülkeden gelen ve hiç İngilizce konuşamayan şişman bir kadınla birlikte kıçımı terletiyordum.
 • - I can't remember anything. Dead. I'm a dead man.
  - You expect pity?
  - I expect you to hand over those keys and then... move your nigger ass out of my room.
  - What did you say?
  - Move your nigger, spade...
  - Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Ölü. Ben bir ölüyüm.
  - Acımamı mı bekliyorsun?
  - Şu anahtarları bana vermeni ve sonra... zenci poponu odamdan götürmeni bekliyorum.
  - Ne dedin sen?
  - Zenci belini götürmeni...
 • A Lion and an Ass agreed to go hunting together.
 • A man that hoards up riches and enjoys them not, is like an ass that carries gold and eats thistles.
  Richard Burton
 • A Merchant, driving his Ass homeward from the seashore with a heavy load of salt, came to a river crossed by a shallow ford.

97 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019