go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 379 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

business

i. iş, mesele
 • We're thinking of giving up our interests
  in the olive oil business and settle here.
  Zeytinyağı işindeki hisselerimizi satıp,
  buraya yerleşmek istiyoruz.
 • Again, none of my business.
  Yine söylüyorum, beni ilgilendirmiyor.

 • We don't discuss business at the table.
  Yemek masasında iş konuşmayız.
 • So I'm gonna kill my
  business to save yours?
  Yani seninkini korumak için
  kendi işimi mi mahvedeyim?
 • So it's too much
  like a business transaction.
  Yani sana, ticari bir
  muamele gibi geliyor.
 • and a new cell phone should be here
  for you in three business days.
  ve yeni cep telefonun 3 iş günü
  içerisinde burada olur.
 • And business needs customers.
  Ve işyerinin müşterilere ihtiyacı vardır.

 • I hope you're not a hothead like Sonny.
  You can't talk business with him.
  Umarım, Sonny gibi çabuk parlayan biri
  değilsindir. Onunla iş konuşulmaz.
 • Now a pawnbroker's business is mostly done of an evening, Mr. Holmes, especially Thursday and Friday evening, which is just before pay-day; so it would suit me very well to earn a little in the mornings.
  Tefeciler çoğunlukla akşam çalışırlar,bay Holmes,özellikle Perşembe ve Cuma akşamı, tam ödeme gününden önce;bu yüzden sabahları biraz kazanmam bana çok iyi uyar.

 • Okay, I was on a business trip and my flight was delayed.
  Tamam, ben bir iş gezisindeydim ve uçağım ertelendi.
 • I'll do business with you, but the fact is
  that I despise your masquerade...
  Sizlerle iş yaparım fakat
  sahte tavırlarınız ve kendinizi ve,...
 • I don't know how you guys feel, but we would like to be in business with you.
  Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama, sizinle gerçekten iş yapmak isteriz.

 • The motivation for war is simple. The U.S. government started the war with Iraq in order to make it easy for U.S. corporations to do business in other countries. They intend to use cheap labor in those countries, which will make Americans rich.
  Michael Moore
  Savaş için motivasyon basittir. A.B.D. hükümeti, A.B.D. şirketlerinin diğer ülkelerle iş yapmasını kolaylaştırmak için Irak'ta savaş başlattı. Bu ülkelerde, Amerikalıları zenginleştirecek ucuz işçi kullanma niyetindeler.
 • Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.
  Elbert Hubbard
  Sanat bir şeyleri yapmanın güzel yoludur. Bilim bir şeyleri yapmanın etkili yoludur. İş bir şeyleri yapmanın ekonomik yoludur.
 • Never. Give him a living, but never
  discuss the family business with him.
  Rahat yaşamasını sağlayın
  ama asla aile işlerini onunla konuşmayın.
 • He used to be in the pajama business.
  Pijama işindeydi.

 • Negotiation. This is what you do in business.
  Pazarlık. İş dünyasında yapılan şey budur.

 • I decided to retire from show business at the age of 17, because I didn't like it a bit.
  Shirley Bassey
  On yedi yaşında şov işinden emekli olmaya karar verdim, çünkü bir parça bile sevmemiştim.
 • Oh, what a day-to-day business life is.
  Jules Laforgue
  Oh,bugün ne güzel bir iş hayatı.
 • He'd fall right off his desk! And it's a funny sort of business to be sitting up there at your desk, talking down at your subordinates from up there, especially when you have to go right up close because the boss is hard of hearing.
  O,onun masasından düşecekti,onun orada senin masanda oturuyor olması,oradan astlarıyla konuşması çok komik bir işti,özellikle,şefin duyması zor olduğundan,sen buradan gitmek zorunda olduğun zaman.

1,451 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024