Kayıt Olun

Parolanızı mı unuttunuz?

go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 402 kişi  23 Ekm 2018 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

relationship

 
i. ilişki, yakınlık
 • -I'm not ready to launch into a relationship with anybody new. -Yeah. -I'm so sorry. -I think I understand. -You're a wonderful man, Will.
  Yeni biriyle bir ilişkiye başlamaya hazır değilim. -Tamam. -Çok özür dilerim. -Sanırım anlıyorum. -Sen harika bir adamsın, Will.
 • You did not answer my question. What relationship do you have with Mohan ?
  Soruma yanıt vermedin. Mohan'la ne ilişkin var?
 • I told you, they're relationship killers.
  Sana söyledim, onlar ilişki katilidir.

 • I was always on the verge
  of a romantic relationship with it.
  Ona aşıktım adeta.
 • yway, for some reason, she suddenly became dissatisfied with our relationship.
  Neyse, bazı nedenlerden ötürü, birdenbire ilişkimizde hoşnutsuz hale geldi.

 • I don't want revenge sex, I want a loving
  relationship that has depth and meaning
  İntikam seksi istemiyorum, zamana
  karşı durabilecek, düzeyli...
 • I was talking about our relationship.
  İlişkimizden bahsediyordum.

 • Our relationship wasn't going anywhere, and you are incapable of change.
  İlişkimiz iyiye gitmiyordu ve sen değişikliğe acizsin.

 • She wants more out of our relationship.
  İlişkimiz için daha fazlasını istiyor.

 • Each relationship nurtures a strength or weakness within you.
  Mike Murdock
  Her ilişki içindeki bir gücü yada zayıflığı besler.
 • No, no, but I think that
  once a relationship reaches
  any physical level,
  Hayır, hayır, ama bence, bir ilişki
  fiziksel bir seviyeye ulaştığı zaman,…
 • I'm not ready to launch into a relationship with anybody new.
  Har hangi yeni biriyle ilişkiye başlamaya hazır değilim.
 • Yeah, well, you know, I wasn't looking for a long-term relationship.
  Evet,ama zaten uzun süreli bir beraberlik düşünmüyordum.

 • I honestly want to start building a relationship.
  Doğrusu bir ilişki kurmak istiyorum.

 • Every one of these flowers has a specific relationship with the insect that pollinates it.
  Bu çiçeklerden her birinin onu tozlaştıran böcekle özel bir ilişkisi vardır.
 • That we can maintain the friendship by avoiding all the relationship pitfalls.
  Böylece bir ilişkinin tüm tehlikelerinden kaçınarak arkadaşlığımızı sürdürebileceğiz.

 • What's the relationship between a virus and 3-D video cards?
  Bir virüs ile 3-B video kartları arasındaki ilişki nedir?
 • A relationship is an organism.
  Bir ilişki, bir organizma gibidir.

 • Are you gonna fix that relationship?
  Aramızı düzeltebilir misin?

 • In 1998, while Reagan was stricken by Alzheimer's, Nancy told Vanity Fair, "Our relationship is very special. We were very much in love and still are.
  1998’de Reagan Alzheimerdan muzdaripken, Nancy Vanity Fair’a “Bizim ilişkimiz çok özel. , biribirimize fazlasıyla aşıktık ve hala da öyleyiz” dedi.

504 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2018