go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 494 kişi  19 Nis 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

possible

 
i. rekor [spor.]
s. olası
 • Our society must make it right and possible for old people not to fear the young or be deserted by them, for the test of a civilization is the way that it cares for its helpless members.
  Pearl S. Buck
  Toplumumuz,yaşlı insanların gençlerden korkmamalarını yada onlar tarafından terkedilmemelerini gerçek ve mümkün kılmalılar,çünkü medeniyet testi çaresiz bireylerini umursama şeklidir.
 • Certainly they must be the key to the meaning of existence. But human-beings no longer existed. So we began a project that would make it possible to re-create a person.
  Şüphesiz onlar varoluşun anlamının anahtarı olmalılar. Fakat insanoğlu artık yok. Bu yüzden yeniden insan yaratmayı mümkün kılacak bir projeye başladık.
 • My dear fellow, is it possible you do not see how strongly it bears upon the case?
  Sevgili dostum,onun duruma ne kadar güçlü bir şekilde dayandığını görmemen mümkünmü?
 • I assume it was just a system error, but it's possible he realizes that the SD-6 network's been compromised.
  Sanırım bu sadece bir sistem hatasıydı, ama kendisinin, SD-6 şebekesinin uzlaştırılmış olduğunu anlaması mümkündür.
 • She looked so appealing and so pretty that I could not refuse her, and there was no possible reason why I should, so I took her with me.
  O kadar cezbedici ve güzel görünüyordu ki onu reddedemezdim ve bunu yapmam için de olası bir neden yoktu. Bu yüzden onu da yanımda götürdüm.

 • What will happen? Will it start moving backwards? Is that possible?
  Ne olacak? Geri geri mi gitmeye başlayacak? Bu mümkün mü?

 • That's possible.
  Mümkündür.

 • As soon as possible.
  Mümkün olduğunca çabuk.

 • Banana. Russian. I've got it! Someone Russian will slip on a banana peel and break her neck. The only possible meaning. A clear threat to Miss Kitka.
  Muz. Rus. Anladım! Rus'un biri muz kabuğuna basıp boynunu kıracak. Çıkarılabilecek tek anlam bu. Bu Bayan Kitka'ya yöneltilmiş açık bir tehdit.
 • Would it be possible to get a copy of La Cocina?
  La Cocina'nın bir kopyasını almamız mümkün mü acaba?

 • What I want is to keep him away from me, from my daughters and, if possible never to see him again.
  İstediğim şey on kendimden, kızlarımdan uzak tutmak ve eğer mümkünse onu hiçbir zaman görmemek.
 • In speaking of Jesus, I must speak about Christianity because I do not think it possible or profitable to divide the two.
  Lionel Blue
  İsa'dan bahsederken, Hristiyanlıktan bahsetmeliyim çünkü ikisini birbirinden ayırmanın mümkün veya faydalı olduğunu düşünmüyorum.
 • General Parsons wants to see all commanders as soon as possible .
  General Parsons bütün kumandanları mümkün olabildiğince kısa sürede görmek istiyor.

 • I don’t think it’s possible to really predict the future.
  Geleceği tamamiyle bilmenin mümkün olduğunu sanmıyorum.
 • The best way to dull the pain of your best friend's murder is to have your mother abandon you as soon as possible It's like hitting your thumb with a hammer,
  En iyi arkadaşının öldürülmesinin verdiği acıdan kurtulmanın en iyi yolu annenin seni en kısa zamanda rahat bırakması. Bu acı, başparmağına inen çekiç darbesi gibi.

 • We're not sure. It's possible.
  Emin değiliz. Bu mümkün.

 • We're not sure. It's possible.
  Emin değiliz. Bu mümkün.

 • The other one picks the most breathtakingly inconvenient moment possible to explore new career options.
  Diğeri, yeni kariyer seçenekleri araştırmak üzere, olağanüstü biçimde, mümkün olan en uygunsuz anı seçer.
 • There is no possible getting out of it, Mr. Windibank.
  Bundan hiçbir kaçış yok, Bay Windibank.
 • This stuff is expensive. My pay can't possible keep up with inflation.
  Bu şey oldukça pahalı. Benim maaşım enflasyona ayak uyduramaz.

855 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019