go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 892 kişi  20 Eyl 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

among

ed. arasına, arasında, içinde
 • They demand release of four of their comrades. Her husband is among the hostages, architect Marimitsu.
  Yurttaşlarının dördünün salınmasını istiyorlar. Kocası, mimar Marimitsu rehinelerin arasındadır.
 • Okay, well, when
  Jerry walked among us,
  Tamam, Jerry biz ölümlülerin
  arasında dolanırken...
 • "I remained confused as confusions generally are...""and remained an enemy among friends.
  Şaşırmış kaldım...Çünkü şaşkınlıklar genelde... Ve dostların arasında düşman olarak kaldım.
 • The system eliminate the weak and concentrate more power among the strongs. Recession and the unemployment. it brings has both advantages and drawbacks.
  Sistem güçsüzü yok edecek ve güçlüler arasıda daha fazla yoğunlaşacak. Durgunluk ve işsizlik. Bunun hem avantajı hem de engeli var.
 • When the painter died I found him by chance among his private papers.
  Ressam öldüğünde, özel kağıtlarının arasında tesadüfen buldum onu.
 • He's the best among them all but he failed to get a promotion because of me
  Onların arasında en iyisi odur ancak benim yüzümden terfi alamadı.
 • It is not a common experience among employers in this age.
  O ,Bu yaştaki işverenler arasında yaygın bir deneyim değildir.
 • Why should we use the Dollar even when we trade among ourselves?
  Abu Bakar Bashir
  Kendi aramızda ticaret yaparken bile neden dolar kullanmalıyız ki?
  Abu Bakar Bashir
 • Your opinions of no interest to me. Furthermore, you've created panic among the patients.
  Fikirlerin beni ilgilendirmiyor. Dahası, hastaların aralarında panik yarattın.
 • Sir, there are a lot of discs. We found this among them. We'll put it into this envelope and seal it.
  Efendim, bir sürü disk var. Bunu aralarında bulduk. Onu bu zarfa koyup mühürleyeceğiz.
 • The magazines say many former spies stayed in this hotel. Were you among them?
  Dergiler, birçok eski ajanın bu otelde kaldığını söylüyor. Sen de onlar arasında mıydın?
 • Such an extravagance could cause further unrest among the people Then why ensnare His Eminence in such a venture?
  Bu kadar savurganlık insanlar arasından huzursuzluğa yol açabilir. O zaman neden bu tuzağa düşelim.Kardinalin bu kadar riske girmesi?
 • I inform you that we have guests among us for this big final exercise.
  Bu büyük final egzersizi için aramızda konuklarımız olduğu konusunda seni bilgilendirmek istiyorum.
 • My Sons, said the Father, do you not see how certain it is that if you agree with each other and help each other, it will be impossible for your enemies to injure you? But if you are divided among yourselves, you will be no stronger than a single stick in that bundle.
  Baba,'oğullarım onun ne kadar kesin olduğunu anlamıyormusunuz ki eğer birbirinizle anlaşır ve birbirinize yardım ederseniz,düşmanlarınızın sizi yaralaması imkansız olacaktır,fakat kendi aranızda bölünürseniz bir yığındaki tek bir sopadan daha güçlü olmayacaksınız!dedi.
 • We have reasons to believe that there are vicious red aliens walking freely among us posing as the owners and operators.of Yoyodyne Propulsion Systems.
  Aramızda dolaşan ve bizlerin ,Yoyodyne Güç Sisteminin sahipleri ve operatörleri gibi davranan kırmızı, kötü yabancıların olduğuna inanmamız için sebeplerimiz var.
 • Is there a special friend among them
  - I do, but he's away... undergoing training with the air force.
  -Onların arasında özel bir arkadaş var mı?
  -Var ama uzakta hava kuvvetlerinde eğitim görüyor.
 • - l endanger the security of our country. He's sure that there is someone here at the embassy.. . who's in league with foreign terrorists. And because of whom his life is now in danger. That man is among the four of you.
  - Ülkemizin güvenliğini tehlikeye atıyorum. Burada elçilikte yabancı teröristlerle aynı birlikte olan biri olduğundan emin. Ve bu kişi yüzünden onun hayatı şu anda tehlikede. Bu adam sizin dördünüzün arasında.
 • - They have been fighting for many years in order to rule the whole China. Qin is the strongest kingdom among them. Ying-Zheng, the king of Qin intended to obtain other kingdoms to unify China.
  - Tüm Çin'i yönetmek için yıllardır savaşıyorlar. Qin içlerindeki en güçlü krallıktı. Qin kralı Ying-Zheng, Çin'i birleştirmek için diğer krallıkları ele geçirmeye niyetliydi.
 • - Enough to fill your Transport Hangar
  - This hangar is divided among six hundred billion affluent subjects... it's not so much!
  - Nakliye hangarını doldurmak için yeterli.
  - Bu hangar altı yüz milyar zengin maddeye bölünmüş durumda.... o kadar da çok değil!
 • - They are all good cops. Believe me.
  - What about the one who beat you up?
  - He's the best among them all. He failed to get a promotion because of me. I deserve to be beaten.
  - Hepsi iyi polistir. İnan bana.
  - Peki ya ağzını gözünü dağıtan?
  - Onların içinde en iyisidir. Benim yüzümden terfi alamadı. Ben dayağı hak etmiştim.

813 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021