go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 531 kişi  24 May 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

accident

 
i. kaza; rastlantı
 • There was a trafffic accident on the road,I called ambulance immediately.
  Yolda bir trafik kazası vardı,derhal ambulansı aradım.
 • Talent is an accident of genes - and a responsibility.
  Alan Rickman
  Yetenek genlerin kazasıdır - ve bir sorumluluktur.
 • He had lost the will to sustain his existence.
  - Yes, I heard about that unfortunate accident with the raccoon.It was terrible for him.
  Varlığını sürdürmek için yaşama arzusunu yitirmişti.
  -Evet, rakunla olan talihsiz kazayı duymuştum. Onun için korkunç bir şey.
 • Sorry it took so long. I had a little accident.
  Üzgünüm, uzun sürdü.Küçük bir kaza yaşadım.

 • Do you think it's an accident our species are so much alike ?
  Türlerimizin birbirine çok benzemesinin bir tesadüf olduğunu mu düşnüyorsun?
 • All great work is preparing yourself for the accident to happen.
  Sidney Lumet
  Tüm büyük çalışmalar, olacak bir kaza için kendini hazırlamaktır
 • It's no accident that Tony Hopkins is a wonderful film actor.
  Shirley Knight
  Tony Hopkins'ın harika bir film oyuncusu olması bir rastlantı değildir.
 • A lot happens by accident in poetry.
  Howard Nemerov
  Şiirde pek çok şey kazayla olur.
 • There is no such thing as chance; and what seem to us merest accident springs from the deepest source of destiny.
  Friedrich Schiller
  Şans diye bir şey yoktur; ve bize yalnızca bir kaza gibi görünen şey de kaderin en derin kaynağından gelir.
 • The police are sure it was an accident. Take a leave and get some rest .The accident took place after our separation.
  Polis bunun bir kaza olduğuna emin. İzne çıkın ve biraz dinlenin. Kaza bizim ayrılmamızdan sonra olmuş.
 • Ten years ago, Ford Studebaker had an accident in his car.
  On yıl önce, Ford Studebaker arabasıyla bir kaza yaptı.

 • Unfortunately, there was nearly a terrible accident in the javelin event.
  Ne yazık ki, cirit müsabakasında neredeyse korkunç bir kaza oluyordu.

 • It kinda happened by accident.
  Kazara oluştu.

 • After the accident his wife said, “Ford, you’re an old man now. You have to drive more slowly, and more carefully.” Ford has not had an accident since then.
  Kazadan sonra karısı, “Ford, sen artık yaşlı bir adamsın. Daha yavaş ve daha dikkatli kullanmalısın.” dedi. O günden beri Ford hiç kaza yapmadı.

 • Who was driving the vehicle during the accident ?
  Kaza sırasında aracı kim kullanıyordu?
 • What men call accident is God's own part.
  Philip James Bailey
  İnsanların kaza dediği şey Tanrının kendi parçasıdır.
 • He was killed in an automobil accident in Ischia .I only had 30 minutes to make the funeral arrangements...If I was to catch the plane,I had no time to change.
  Ischia'da (İtalyada bir yer) bir araba kazasında öldürüldü. Tüm cenaze düzenlemelerini yapmak için sadece 30 dakikam vardı. Uçağı yakalamak durumunda kalsaydım, üstümü değiştirmeye vaktim olmazdı.
 • A beautiful lady is an accident of nature. A beautiful old lady is a work of art.
  Louis Nizer
  güzel bir hanımefendi, doğanın bir kazasıdır. Yaşlı ve güzel bir hanımefendi ise bir sanat şahesedir.
 • In real life, one of my friends was killed in a car accident during our sophomore year.
  Beverley Mitchell
  Gerçek hayatta üniversitenin ikinci yılında arkadaşlarımdan biri bir araba kazasında öldü.
 • David Foster has had a serious accident.
  David Foster ciddi bir kaza geçirdi.


111 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019