Kayıt Olun

Parolanızı mı unuttunuz?

go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 429 kişi  23 Ekm 2018 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

aboard

 
zf. gemiye, uçağa, trene, gemide, uçakta, trende
 • Is there any way to prevent him from coming aboard this station?
  Onu bu istasyona gelmesini önlemek için herhangi bir yol var mi?
 • They returned to the construction site aboard ships loaded with stones.
  Onlar taş yüklenmiş gemilerin yer aldığı inşaat alanına geri döndüler.
 • Will you believe it, there are 1000 bottles of that aboard my ship?
  Gemimde aynısından 1000 şişe daha olduğuna inanabiliyor musun?
 • What's the situation Before President Santiago was killed aboard Earthforce One?
  Cumhunbaşkan Santiago’nun Earthforce One'in güvertesinde öldürülmeden önceki durum nedir?
 • Ambassador Kosh came aboard from the Vorlon Empire.
  Büyükelçi Kosh bu gemiye Vorlon İmparatorlugu’nda bindi.
 • I think I speak for everyone aboard this ship.
  Ben bu gemideki herkes adına konuştuğumu düşünüyorum.
 • The Non-Aligned Worlds have asked for a meeting to discuss the possibility that something came aboard this station from that ship.
  Bağlantısızlar Dünyası, o gemiden istasyona birşey geçmiş olma olasılığı tartışmak için bir görüşme istediler.
 • As we enter our 30th hour aboard Babylon 5 the Centauri-Narn crisis has not diminished.
  Babylon 5’in güvertedeki otuzuncu saate girdiğimizde Centuari – Narn krizi hala azalmadı.
 • Man, if Lyta had come aboard one week later, we'd be standing in front of a court martial board right now.
  Adamım, eğer Lyta bir hafta geç gelseydi, biz şimdi askeri mahkeme heyetinin önünde duruyor olacaktık.
 • - You'll come up and be my guest aboard the 'Roo Shooter.
  - Aboard the what?
  - My sailboat.
  - Sen gelip Roo Shooter'da benim konuğum olacaksın.
  - Nerede dedin?
  - Benim gemimde.
 • - Ah, it's great to have a lady aboard with clean habits. Sets the man a good example. A man alone, he gets to living like a hog.
  - Oh, iyi huyları olan bir bayanın burada olması harika. Erkeklere iyi örnek olur. Bir erkek tek başına olduğunda bir domuz gibi yaşamaya başlayabiliyor.
 • - It's time to go.
  - Go? Where?
  - To the Narn Homeworld, of course I've reserved a place for us aboard the Valerius.
  - Gitme zamanımız geldi.
  - Gitmek mi? Nereye?
  - Narn memleketine, tabi ki ben Valerius gemisi’nde bize yer ayırttım.
 • They use some kind of Slavic language. Well, I'll have plenty of time to learn it aboard the ship.
  Onlar bir tür Slav dili kullanırlar. Peki, gemideyken onu öğrenecek çok zamanım olacak.
 • You got a passenger aboard named Joe Salucci, he's carrying a bomb.
  Geminizde Joe Salucci adında bir yolcunuz var, o bir bomba taşıyor.
 • If there is something aboard this station, find it and kill it.
  Eğer bu istasyonda birşey varsa, bul ve öldür.
 • A radar experiment aboard India's Chandrayaan-1 lunar spacecraft detects large deposits of water ice near the Moon's north pole.
 • All was well, until I reached the port of Havre. Three officers with the rank of lieutenant, whom afterwards I knew to be Scotland Yard men, came aboard and demanded to see my papers which they took away from me.
  Philip Gibbs
 • All we had aboard the ship that morning was one Annapolis graduate and three reserves.
  Barney Ross
 • Billington, of 7, The Crescent, who this morning went aboard and took formal possession of the goods consigned to him.
 • But in the mornin', braw an' airly, an hour before sunup, a man came aboard wi' an order, written to him from England, to receive a box marked for one Count Dracula.

30 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2018