go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 837 kişi  20 Eyl 2021 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

ability

i. yetenek, kabiliyet
 • Time goes by, reputation increases, ability declines.
  Dag Hammarskjold
  Zaman geçer,ün artar,yetenek azalır.

 • You're nothing! You have no brains, no ability, nothing!
  Sen hiçbir şeydin. Sende ne beyin var, ne de kabiliyet. Hiçbir şey.

 • I've had 20 years to reflect on that woman's ability to deceive.
  O kadının aldatma yeteneği hakkında 20 yıl düşünme zamanım oldu.

 • Please don't misunderstand me, Mr Richards. I think part of Miss Channing's greatness lies in her ability to pick the best plays.
  Lütfen beni yalnış anlamayın, BayRichards. sdanırım Bayan Channing'in büyüklüğünün bir kısmı en iyi oyunları seçmesindeki ustalığında yatıyor.

 • It wasn't until I went to Korea out of high school and got exposed to the martial arts for the first time and was just completely enamored with the physical ability of the martial arts and making my black belt.
  Chuck Norris
  Liseden sonra Kore'ye gidinceye ve uzak doğu döğüş sanatlarıyla yüzyüze gelinceye kadar değildi,uzak doğu döğüş sanatları fiziksel yeteneğine tamamen tutulmuştum ve siyah kemer aldım.

 • Have you ever heard that as couples get older they lose their ability to hear each other?
  Hiç çiftlerin yaşlandıkça birbirlerini duyma becerilerini kaybettiklerini duymuş muydun?

 • Every man's ability may be strengthened or increased by culture.
  John Abbott
  Her insanın yeteneği kültür vasıtasıyla güçlendirilebilir yada artırılabilir.

 • The ability to convert ideas to things is the secret of outward success.
  Henry Ward Beecher
  Fikirleri işlere dönüştürme kabiliyeti dış başarının sırrıdır.

 • If it works, you'll lose your strength and your ability to regenerate.You'll be completely human.
  Bu işe yararsa, hayat verme melekeni ve gücünü kaybedeceksin. Tam anlamıyla insan olacaksın.

 • It promotes the will to kill within a person and affects one's ability to control one's own thoughts
  Bu bir insanın içindeki öldürme duygusunu teşvik eder ve kendi düşüncelerini kontrol etme yeteneğini etkiler.

 • The ability to analyze data is one of a Bishop'smost important skills.
  Bir veriyi analiz etmek yeteneği psikoposun en önemli ustalıklarından biridir.

 • Success is the maximum utilization of the ability that you have.
  Zig Ziglar
  Başarı, sahip olduğunuz yeteneğin maksimum-azami derecede kullanılmasıdır.

 • -I will kill you.
  -If you have the ability to do so,|I'll let you.Only the strong survive. Such is life.The strong kills the weak.
  -Seni öldüreceğim.
  -Bunu yapmaya gücün varsa, izin vereceğim sana. Yalnızca güçlü olan kalır hayatta. Yaşam böyledir işte. Güçlü zayıfı öldürür.

 • 'No one wants to abandon the Israelis. But I think the perception is, and I think it's probably an accurate perception, that the tail is leading the dog - that we are giving the Israelis carte blanche ability to exercise whatever they want to do in their area.
  Michael Scheuer
 • A daytime nap improves the brain's ability to absorb new information, claim US scientists.
 • A disposition to preserve, and an ability to improve, taken together, would be my standard of a statesman.
  Edmund Burke
 • A gene which hinders the ability of radiotherapy to kill cancer cells has been detected by UK researchers.
 • A good boss makes his men realize they have more ability than they think they have so that they consistently do better work than they thought they could.
  Charles Erwin Wilson
 • A leader who loses his connection to his people soon loses the ability to lead them.
  Robert Ley
 • A man will treat a woman almost exactly the way he treats his own interior feminine. In fact, he hasn't the ability to see a woman, objectively speaking, until he has made some kind of peace with his interior woman.
  Robert Johnson

652 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2021