go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 642 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

clean

 
cleaned, cleaned, cleaning, cleans
f. temizlemek
s. temiz, saf
zf. temiz olarak
 • Chelsea stayed behind to help clean up.
  …Chelsea temizliğe yardım
  etmek için kalmıştır.
 • a bunch of us hung out to
  chat and help clean up.
  …birkaçımız temizliğe yardım edip,
  biraz muhabbet etmek için kaldık.
 • New name, new identity, clean start.
  Yeni isim, yeni kimlik,
  yeni bir başlangıç.
 • As soon as you finish your bunks,
  I want you two turds to clean the head.
  Yataklarınızı yapar yapmaz siz iki dangalağın
  tuvaletleri temizlemesini istiyorum.
 • All I wanted to do was to clean his pipes.
  Tüm yapmak istediğim pipolarını temizlemekti.
 • l wanna see a good, clean fight. Good luck to the both of you. Touch gloves.
  Temiz bir dövüş olsun istiyorum. Her ikinizede bol şans. Eldivenleri tokuşturun.
 • l'm looking for a clean pair of shorts.
  Temiz bir çift şort arıyorum.
 • Should I insist that all of Tattaglia's
  drug middlemen have clean records?
  Tattaglia'nın aracılarının
  temiz sicilleri olmasında ısrar edeyim mi?
 • We have to go up now and clean the apartment.
  Şimdi yukarıya çıkıp daireyi temizlememiz lazım.

 • I told you, we don't
  have any clean diapers.
  Söyledim sana, hiç temiz
  bezimiz yok.
 • Good news is,
  you have a clean bill of health.
  Sonuçta sağlığının yerinde
  olduğunu öğrendik.
 • Then he's gonna clean the garage.
  Sonra da garajı temizleyecek.

 • Your problem wasn't that he asked too many questions.You just didn't want to clean his little pipes.
  Senin derdin onun çok fazla soru sorması değildi. Sen sadece onun küçük pipolarını temizlemek istemedin.
 • You skinny, spoiled brat.
  Clean it up! Clean it up!
  Seni cılız, şımarık kız.
  Temizle! Temizle!
 • I should not be here speaking to you as I am now if I did not believe you clean grit, right through to the very depths of your soul.
  Ruhunun derinliklerinde bulunan taşları temizlediğine inanmasam,Şimdi olduğu gibi, burada seninle konuşuyor olmazdım.
 • I thought he'd come to clean the windows. He said he'd come to demolish the house!He didn't tell me straightaway,of course.
  Pencerelerimi temizlemek için geldiğini düşünmüştüm. O evimi yıkmak için geldiğini söyledi.! Hemen söylemedi tabi ki.
 • Leave them out here.
  He's tired and wants to clean up.
  Oraya bırakın.
  Yorgun ve yıkanmak istiyor.
 • I'll have Megan clean this up.
  Megan'a söyleyeyim de buraları
  temizlesin.
 • The bullet went too deep.No matter how much you clean up the blood will keep coming back.
  Kurşun çok derine gitmiş. Ne kadar temizlersen temizle kanı durmayacak.
 • The bullet went too deep. No matter how much you clean it, the blood will keep coming back. I've to take out the bullet and stitch it back.
  Kurşun çok derine girmiş. Ne kadar temizlersen temizle, kan tekrar akmaya devam edecektir. Kurşunu çıkarmak ve yeniden dikiş atmak zorundayım.

229 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019