Kayıt Olun

Parolanızı mı unuttunuz?

go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 402 kişi  23 Ekm 2018 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

raise

 
f. kaldırmak, artırmak
i. çıkıntı, artış
 • -You gonna raise race horses?-No. Quarter horses. I'm thinking of breeding my stallion|with my mesteño mares.
  Yarış atları mı yetiştireceksin? Hayır, çeyrek atları. Atımı mesteno kısraklarımla çiftleştirmeyi düşünüyorum.
 • That wasn't my question. You must not raise your voice up at the end of the sentence.
  Sorunum bu değildi. Cümlenin sonunda sesini yükseltmemen gerekir.
 • I think I can do my best in agriculture, because it's so interesting to raise living things.
  Sanırım tarımda elimden geleni yapabilirim, çünkü canlı şeyler yetiştirmek çok ilginç.
 • We gotta raise money.
  Para toplamalıyız.
 • He is doing his best to raise a fine family.
  İyi bir aile yetiştirmek için elinden geleni yapıyor.
 • What passions cannot music raise or quell?
  John Dryden
  Hangi tutkular müziği yükseltemez yada bastıramaz.
 • If blood pressure decreases, the heart beats faster in an attempt to raise it. This is called reflex tachycardia.
  Eğer kan basıncı düşerse, kalp onu arttırma çabasıyla daha hızlı atar. Buna refleks taşikardi denir.
 • Naturally, this is all on a voluntary basis...so, will all of you who plan to participate please raise your hands.
  Doğal olarak, bu işin tamamı gönüllülük esasına dayanıyor…yani, yer almayı düşünenler lütfen ellerini kaldırabilirler mi?
 • To the king who rules the Delta, let us raise festival hymns Let the lotus and the laurels crown the conqueror's brow Let a sweet shower of flower veil the arms of war.Let us dance,
  Delta’yı yöneten krala, izin ver etrafta festival ilahileri yükselsin,. Bırak nilüfer çiçekleri ve defneler fatihin çehresini taçlandırsın.Bırak çiçekler yağsın gökyüzünden ve savaşın kollarını duvaklandırsın. İzin ver dans edelim.
 • You must not raise your voice up at the end of the sentence.
  Cümlenin sonunda sesini yükseltmemelisin.
 • You must not raise your voice up at the end of the sentence.
  Cümlenin sonunda sesini arttırmamalısın.
 • We did not raise armies for glory or for conquest.
  Thomas Jefferson
  Biz orduları şan yada fetih için yetiştirmedik.
 • When I give a lecture, I accept that people look at their watches, but what I do not tolerate is when they look at it and raise it to their ear to find out if it stopped.
  Marcel Achard
  Bir konferans verdiğim zaman insanların saatlerine bakmalarını kabul ederim ama tolere edemeyeceğim şey saatlerine baktıklarında durup durmadığını anlamak için kulaklarına kaldırmalarıdır.
 • I'm not a role model... Just because I dunk a basketball doesn't mean I should raise your kids.
  Charles Barkley
  Ben bir rol modeli değilim...Sadece bir basketbol topunu delikten içeri sokmam, çocuklarınızı benim yetiştirmek zorunda olduğum anlamına gelmiyor.
  Charles Barkley
 • Everyone else claps. Eyes ahead of you. Don't raise your eyebrows! A little bit more!
  Başka herkes alkışlıyor. Gözler önünüzde. Kaşlarınızı kaldırmayın! Biraz daha!
 • Stand up! Good boy! Now raise your head.
  Ayağa kalk! İyi çocuk! Şimdi de başını kaldır.
 • You dumped her after one depraved weekend, and I had to give her a raise,
  Ahlaksız bir haftasonu onu terkettikten sonra, maaşına zam yapmak zorunda kaldım,

 • - What I do is to raise a kid that you and your father bring home. And that makes me a nanny of your heir.
  - Good for you.You'll get somebody to do your memorial service.
  -Yaptığım şey senin ve babanın eve getirdiği bir çocuğu büyütmek.Ve bu beni,senin çocuğunun bakıcısı yapar.
  -Adına sevindim.Cenazeni düzenleeycek birilerin olacak.
 • - When you raise the umbrella,you tremble.
  -Yes, it's hard.
  -Please try holding it with both hands.
  -ok.
  -Şemsiyeyi kaldırdığında titriyorsun?
  -Evet çok ağır.
  -Lütfen iki elinle tutmaya çalış.
  -Tamam.
 • -Why is this child crying?
  - He was deserted near Borivali.Allah may have wanted me to raise the infant.
  -Bu çocuk neden ağlıyor?
  - O Borivali'nin yakınlarında terkedilmiş bir durumdaydı.Allah bu bebeği büyütmemi istemiş olabilir.

303 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2018