Kayıt Olun

Parolanızı mı unuttunuz?

go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 388 kişi  21 Oca 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

begin

 
began, begun, beginning, begins
f. başlamak, girişmek
 • It didn't work that well
  to begin with.
  Zaten çok da iyi değildi durumu.
 • Tomorrow morning he will begin a fantastic voyage.
  Yarın sabah fantastik bir deniz yolculuğuna başlayacak.

 • We can begin the interrogating. I prepared chairs, desk, paper.
  Sorgulamayı başlatabiliriz.Sandalyeleri, masayı ve kağıtları hazırladım.
 • l can't begin to tell you how much l hate that commercial.
  Sana o reklamdan ne kadar nefret ettiğimi anlatamam.

 • The winds did begin to blow.
  Rüzgarlar esmeye başladı.
 • Great cultural changes begin in affectation and end in routine.
  Jacques Barzun
  Önemli kültürel değişiklikler özenti ile başlar,ve alışkanlıkla sona erer.
 • Indeed they thought not of him, for soon the fog begin to melt away, and all was clear again.
  Onlar ,onu gerçekten düşünmediler,zira sis kısa sürede dağılmaya başladı,herşey tekrar berraktı.
 • Doing what l'm going to begin to paint again?
  Ne yaparak resim yapmaya yeniden başlayacağım?
 • My clients' journey did not begin in Havana as they keep claiming more and more emphatically. No, my clients' journey began much, much further away.
  Müşterilerimin seyahati, gittikçe üzerinde durarak iddia etmeyi sürdürdükleri gibi, Havana’da başlamadı. Hayır, müşterilerimin seyahati çok, çok daha uzakta başladı.
 • Uh, what time does my schedule begin?
  İş programım ne zaman başlıyor?

 • Were there any signs?When did he begin to act strange?
  Herhangi bir işaret var mıydı?Ne zaman garip davranmaya başladı?
 • "To begin my life with
  the beginning of my life,
  Hayatımın başlangıcı ile hayatıma
  başlamak için.
 • I was eager to begin my duties,so I booked early transport.
  Görevime başlamaya can atıyordum, bu yüzden ilk vasıtada yer ayırttım.
 • Phase two of our expansion project, the development of the Noma Valley,will begin in three weeks as scheduled.
  Genişleme projemizin ikinci aşaması olan Noma Vadisi'nin geliştirmesi programladığımız gibi üç hafta içinde başlayacak.
 • The chance to begin again... ...in a golden land of opportunity and adventure. A new life awaits you in the off-world colonies.
  Fırsat ve maceranin altın diyarında yeniden başlama şansı...Dünyanın kıyısındaki kolonilerde yeni bir hayat seni bekliyor.
 • The battle that will decide the fate of the Universe is about to begin in earnest!
  Evrenin kaderini belirleyecek olan savaş gerçekten başlamak üzere!
 • He might begin to think, and then? So I came away.
  Düşünmeye başlamış olabilir,ve sonra?Bu yüzden oradan ayrıldım.
 • You picked him
  over me to begin with
  Daha evvel onu bana tercih etmiştin, ...
 • Phase two of our expansion project, the development of the Noma Valley, will begin in three weeks as scheduled.
  Büyüme projemizin ikinci evresi olan, Noma Vadisinin geliştirilmesi, programlandığı gibi üç hafta içinde başlayacak.
 • Can you even begin to comprehend what that means?
  Bunun ne anlama geldiğini kavramaya başlayabildin mi?


562 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019