go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 467 kişi  16 Kas 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

forget

 
forgot, forgotten, forgetting, forgets
f. unutmak
 • Well, you can't expect me to just forget the past completely.
  Yani, geçmişi tamamen unutmamı bekleyemezsin.

 • So I should forget about this weekend?
  Yani bu haftasonunu unutmalı mıyım?

 • And I won't forget it.
  Ve bunu unutmayacağım.
 • Before I forget...
  Unutmadan...

 • Oh, before I forget.
  Unutmadan...

 • Oh, before I forget.
  Unutmadan.

 • Let's just forget it, okay?
  Unutalım gitsin, olur mu?
 • Yeah, well, forget it.
  I'm gonna get her back.
  Unut gitsin. Onu geri kazanacağım.
 • Forget it, you are not driving my car until you get a learner's permit.
  Unut gitsin, öğrenci ehliyeti alıncaya kadar, arabamı kullanmıyorsun.

 • Forget about the show. We should take the idea to a different network.
  Unut bu diziyi. Bu fikri başka bir kanala götürmeliyiz.

 • Let's forget about all that old stuff, shall we.
  Tüm bu eski şeyleri unutalım, olur mu.
 • I remember when my aunt died. It was so unreal, it was the 4th of july. I'll never forget it.
  teyzemin öldüğü zamanı hatırlıyorum.inanılmazdı.4 temmuzdu.asla unutmayacağım
 • Forget my studio.
  I can get myself a two-bedroom with this.
  Stüdyoyu boşver, bununla kendime
  iki yatak odalı bir daire bile tutabilirim.
 • How did you forget what he did to you?
  It wasn't as bad. You make it sound worse.
  Sana yaptığı şeyi nasıl unutursun?
  O kadar da kötü değildi.Sen abartıyorsun.
 • All right, forget that idea.
  Pekala, unut bu fikri.

 • Well, how about
  we forget the money,
  Pekala, para konusunu unutmamıza...
 • The people there,
  they never forget strangers.
  Oradaki insanlar
  yabancıları asla unutmazlar.

 • Don't forget about him. He leans on the railing all the time.
  Onunla ilgili şunu unutma. Her zaman tırabzana yaslanır.
 • Don't forget that he was raised in an orphanage.
  Onun bir yetimhanede yetiştirildiğini unutma.
 • So forget about the books.
  O zaman, kitapları unut.


654 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019