go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 418 kişi  21 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

beat

 
f. dövmek, çalmak (davul)
i. darbe
s. bitkin
 • We can't accept you as our Captain until you beat Yeo-min.
  Yeo-min’ı yenmediğin sürece seni Kaptanımız olarak kabul edemeyiz.
 • I planned to write a book about using the new software program, but someone else beat me to the draw.
  Yeni yazılım proğramını kullanma hakkında bir kitap yazmayı planladım,fakat başka biri ben yazmadan önce yazdı.

 • The ball must beat in a network, that one is the essence of the game.
  Top bir ağın içine vurulmalı, oyunun özü bu.
 • We beat you
  and we'll beat you again.
  Sizi bir kere yendik, yine yeneriz.
 • I'll beat the snot out of you.
  Senin ağzını burnunu dağıtırım!
 • I always knew you were too smart
  to let any of them beat you.
  Seni yenmelerine izin vermeyecek kadar
  akıllı olduğunu biliyordum.
 • When I met you.. opposing feelings of pride and guilt take hold of me.That's when I'd like to beat your side...to feel protected in your arms...
  Seni gördüğümde zıt duygular olan gurur ve suçluluk duygusu sardı beni. Ne zaman sana vurmak istesem, senin kollarında kendimi güvende hissediyordum.
 • What about the one who beat you up?
  Seni döven adamdan ne haber?
 • All right, go on,
  beat it, all of you.
  Pekala, hadi, kaybolun,
  hepiniz.
 • They took them, threw the in the dirt and beat me up.l brought some of them back.
  Onlar diğerleri götürdüler, çamura attılar ve beni dövdüler. Onlardan bazılarını getirdim.
 • I never let any of my sons beat me at videogames.
  Coolio
  Oğullarımdan birinin beni videooyunlarıda yenmesine asla izin vermem.
 • So they beat her like an animal.
  O zaman, onu hayvan gibi dövmüşler.
 • No matter how ugly you're, you can't beat the guy who sleeps with me every night I'm scared.
  Ne kadar kötü olursan ol, her korktuğum gece benimle uyuyan adamı dövemezsin.
 • Don't beat around the bush,tell me the truth,or,I will kill you.
  Lafı dolandırma,bana gerçeği söyle,yoksa,seni öldürürüm.
 • You shouldn't beat yourself up about it. It could have happened to anyone.
  Kendini bu konuda hırpalamayı kes. Herkesin başına gelebilirdi.
 • I got a beat to cover.
  I can't follow him 24/7.
  Kendime göre vardiyam var.
  7/24 onu izleyemem.

 • You can't win. You can't beat me.
  Kazanamazsın. Beni alt edemezsin.

 • Now, beat it. I'busy.
  Hadi ikileyin bakalım.
  Meşgulüm.
 • l know Dragon, he's insane. He doesn't treat me as a human being!He only likes to beat me.l'm so scared.
  Dragon'un kaçık olduğunu biliyorum. Bana insan gibi davranmıyor. Sadece beni dövmekten hoşlanıyor. Çok korkuyorum.
 • Be careful you can't beat them.
  Dikkatli ol. Onları alt edemezsin.

354 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019