go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 365 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

dead

i. ölü zaman
s. ölü, çıkmaz
zf. aşırı
 • There is annually 17,000 murder cases in the United .10 states has abrogated dead penal code.
  Yıllık olarak birleşik devletlerde 17.000 cinayet vakası vardır. On eyalette öldürme cezası yürürlükten kalkmıştır.
 • 62 people are dead in what officials are calling the worst act of terrorism in Mexico City in a decade.
  Yetkililere göre Mexico şehirde yapılan on yılın içindeki en kötü terörist olayda 62 kişi öldü.
 • Each time I seem to discover a path which will lead me to something new,it turns out to be a dead end.
  Yeni bir şeye götürecek bir yol bulduğumu sandığım her seferinde çıkmaza giriyorum.
 • I mean, she opens it up, she hears that " Lara's Theme," I'm dead.
  Yani, açtığında, " Lara'nın Jeneriği"'ni duyarsa, ben öldüm demektir.

 • Unless I'm very wrong,
  they're dead already.
  Yanılmıyorsam,
  çoktan ölmüş olmalılar.
 • Either he's dead or my watch has stopped.
  Groucho Marx
  Ya o ölü, yada benim saatim durdu.
 • The victim was already dead when we arrived.
  Vardığımızda kurban zaten ölmüştü.
 • If I could drop dead right now, I'd be the happiest man alive.
  Samuel Goldwyn
  Şu anda ölümü yıkabilseydim, yaşayan en mutlu insan olurdum.
 • The chief function of the city is to convert power into form, energy into culture, dead matter into the living symbols of art, biological reproduction into social creativity.
  Lewis Mumford
  Şehrin en baş fonksiyonu gücü şekle, enerjiyi kültüre, çözümsüz sorunu sanatın yaşayan sembollerine, biyolojik üremeyi sosyal yaratıcılığa çevirmektir.
 • It is raining over the thirsty dead trees
  Susuzluktan ölmüş ağaçların üstünde yağmur yağıyor.
 • It seems only yesterday that the last entry was made, and yet how much between then, in Whitby and all the world before me, Jonathan away and no news of him, and now, married to Jonathan, Jonathan a solicitor, a partner, rich, master of his business, Hawkins dead and buried, and Jonathan with another attack that may harm him.
  Son giriş sadece dün yapılmış gibi görünüyor,ve şu anda ne kadar öyleyse Whitby da ve önümdeki tüm Dünyada,Jonathan uzakta ve ondan bir haber yok,ve şimdi Jonathan la evlendi,Jonathan bir avukat,bir arkadaş,zengin ve işinde uzman,Hawkins öldü ve gömüldü ve Jonathan ona zarar verebilecek bir saldıryla.
 • I cannot allow your people inside.
  This ship was found floating dead in space
  Senin insanlarının-elemanlarının içeri girmesine izin veremem.
  Bu gemi, uzayda hareketsiz bir şekilde süzülürken bulundu.
 • I throw you over the cliff and before you hit the bottom, you're dead and your sufferings are over.
  Seni uçurumdan atarım ve daha dibe vurmadan ölürsün, acıların da sona erer.
 • Sorry, I misunderstood you.The duck was dead already.
  Özür dilerim sizi yanlış anlamışım. O ördek zaten ölüydü.
 • Do you know how easy it is for dead people to travel?
  Ölü insanlar için seyahat etmenin ne kadar kolay olduğunu biliyor musun?

 • I'm also sensing that you
  have a dead relative.
  Ölü bir ilişkiniz olduğunu da seziyorum.
 • You have a dead bird in there?
  Ölmüş bir kuş mu?
 • Have you no respect for our dead ?
  Ölenlerimize hiçbir saygın yok mu?
 • What do you call the Jewish prayer for the dead ?
  Ölenlere okunan Yahudi duasına ne diyorsunuz?
 • There's a dead deer in there? That's gross.
  Orada ölü geyik mi var? İğrenç.

640 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024