go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1268 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

dangerous

s. tehlikeli, riskli
 • An overdose is widely considered harmful and dangerous as it can result in death.
  Yüksek doz geniş çapta zararlı ve tehlikelidir çünkü ölümle sonuçlanabilir.
 • Paragliding is a dangerous sport.
  Yamaç paraşütü tehlikeli bir spordur.
 • What's dangerous is not to evolve.
  Jeff Bezos
  Tehlikeli olan, gelişmeyendir.
 • He could be dangerous.
  Tehlikeli olabilir.

 • There are no dangerous thoughts; thinking itself is dangerous.
  Hannah Arendt
  Tehlikeli düşünce yoktur, düşünmenin kendisi tehlikelidir.
 • A dangerous field, but you get tons of experience points. They say the ghost is the only gate into that field.So they go after her.
  Tehlikeli bir alan ama tecrübe kazanabileceğiniz pek çok nokta var. Derler ki, o alanın tek geçiş kapısı o hayalettir. Bu yüzden o hayaleti takip ederler.
 • Unquestionably, the mission in Iraq has become more dangerous and difficult.
  Ron Kind
  Şüphesiz ki, Irak'taki görev daha tehlikeli ve daha zor hale geldi.
 • You have above-normal systolic pressure, which is less dangerous than a diastolic elevation.
  Sistolik kan basıncınız normal seviyenin üzerinde. Ancak bu durum diyastolik artışa göre daha az tehlikeli bir durum.
 • Smoking is hateful to the nose, harmful to the brain, and dangerous to the lungs.
  King James I
  Sigara içmek burna iğrençtir, beyne zararlıdır ve akciğerlere tehlikelidir.
 • I knew that altering the transmission was a dangerous gamble.
  Sevkiyatı değiştirmenin tehlikeli bir iş olduğunu biliyordum.
 • I think what we have in this country is a little more dangerous in a way because it can't be seen fully. It's sorta internal censorship. We censor each other.
  Kathy Acker
  Sanırım, bu ülkede sahip olduğumuz, tamamen görülemediğinden dolayı bir bakıma biraz daha tehlikelidir.Bu bir çeşit iç sansürdür.Birbirimizi sansür ederiz.
 • I tell you that he is a clever and dangerous man.
  Sana onun akıllı ve tehlikeli bir adam olduğunu söylüyorum.
 • It is very a dangerous thing to have an idea that you will not practice.
  Phyllis Bottome
  Pratik yapmayacağınız bir konuda fikir sahibi olmak çok tehlikeli bir şeydir.
 • Piranhas are dangerous and if you get too close they bite.
  Piranalar tehlikelidir ve yaklaşırsan ıssırırlar.
 • The only way to access her memory is through a dangerous invasive procedure.
  Onun hafızasına erişebileceğimiz tek yol tehlikeli, yayılmacı bir prosedür izlemektir.
 • It's good to know how to read, but it's dangerous to know how to read and not how to interpret what you're reading.
  Mike Tyson
  Okumayı bilmek iyidir, fakat okumayı bilip okuduğunu yorumlamayı bilmemek tehlikelidir.
 • He is an extremely dangerous state!
  O son derece tehlikeli bir durumda!
 • He's armed and dangerous Two officers are at the rear entrance. This guy's special. I think he knew we were coming.
  O silahlı ve tehlikeli. İki polis memuru arka girişte. Bu herif olağanüstü. Bence bizim geldiğimizi biliyor.
 • At any rate, he's in an extremely dangerous condition!
  Ne olursa olsun, o oldukça tehlikeli bir durumda!
 • You know how dangerous that is?
  Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun?

436 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024