go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 1265 kişi  19 Tem 2024 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

crazy

s. çılgın, deli
 • It knocks me down. I look up, and it's Crazy Joe Davola.
  Yere kapaklandım. Baktığımda, Deli Joe Davola vardı.

 • Did you see the red caps they wear? They are fanatics!Sometimes, it's necessary to eliminate the fanatics, the crazy ones......for the common good
  Taktıkları kırmızı şapkaları gördün mü? Bunlar, fanatikler. Bazen toplumun-genelin iyiliği için fanatikleri, deli olanları yok etmek gerekir.
 • I got to tell you, I am just crazy about your brother.
  Size söylemeliyim, kardeşiniz için çıldırıyorum.

 • Why are you out on the street at 4:00 in the morning in that crazy city? It's dangerous.
  Sen neden o çılgın şehirde sabah 4'te dışarıdasın? Bu çok tehlikelidir.
 • What are you, crazy?
  Sen deli misin?

 • How much do I need to know about you other than I'm crazy about you?
  Sana çok düşkün olduğumu bilmemden başka senin hakkkında ne bilmem gerekiyor?

 • Sam's crazy about me. That's a fact. You know, dogs kill for people they love
  Sam bana deli oluyor. Bu bir gerçek. Bilirsin işte, köpekler sevdikleri için insan öldürürler.
 • I left my watch, tape recorder, stereo. He's crazy.
  Saatimi, müzik setimi, televizyonumu. Kesinlikle uçmuş.

 • Call the police Fei, you'd better check into the hospital. God knows if that crazy girl is infected with rabies..
  Polisi ara ,Fei! Hastaneleri de kontrol etsen iyi olacak. Bu çılgın kızın kuduz olup olmadığını sadece Tanrı bilir.
 • What's the matter? Are you crazy?
  Ne oluyor? Sen delirdin mi?

 • Once you go to L.A., you're gonna have friends like crazy But they're gonna be fake friends
  Los Angeles'e gidince, deli gibi arkadaşın olacak. Ama hepsi sahte olacak.
 • Jeremiah's concocted
  some crazy jelled oyster something.
  Jeremiah, kremalı çılgın midye
  gibi bir şeyler hazırlamış.
 • You're right. I do care about Chelsea. I'm crazy about her.
  Haklısın. Chelsea'yi önemsiyorum. Ona deli oluyorum.

 • Yeah, mom, you get crazy when you're pregnant.
  Evet, anne, hamileyken çılgına
  dönüyorsun.
 • Yeah, but she's
  a little crazy.
  Evet, ama biraz deli.

 • Lot of crazy went on last night.
  Dün gece çılgınca şeyler oldu.
 • I got crazy and popped her. She came after me with a knife. Just missed my balls.
  Deliye döndüm ve ona ateş ettim. Bıçakla peşimden geldi. Taşaklarımı kıl payı ıskaladı.
 • Well... 'Cause I'm crazy about her.
  Çünkü ona çok düşkünüm.

 • You aren't going crazy .You're just under a lot of stress.
  Çıldırmıyorsun. Sadece çok fazla stres altındasın.
 • I knew I wasn't crazy.
  Çıldırmış olmadığımı biliyordum.


240 c?mle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2024