go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 360 kişi  26 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

bank

 
f. parasal işlerini yapmak
i. banka, kıyı
 • I’m expecting a transfer from my bank in Tokyo.
  Tokyo’daki bankamdan bir transfer bekliyorum.

 • Before you hang up, take a look at your bank account balance.
  Telefonu kapamadan önce, banka hesabının bakiyesine bir bak.
 • Scotland Yard announces that the Bank of England has been robbed.
  Scotland Yard İngiltere Bankası'nın soyulduğunu bildirir.
 • I saw him when he went into the bank and when he came out.
  Onu bankaya girdiğinde ve çıktığında gördüm.

 • He always goes to the bank on Mondays.
  O hep Pazartesi günleri bankaya gidiyor.

 • My husband and I had decided to buy a new house, and I’d made an appointment to see our bank manager.
  Kocam ve ben yeni bir ev almaya karar vermiştik ve banka müdürümüzle görüşmek için bir randevu ayarlamıştım.

 • I have never worked in a bank
  Hiç bankada çalışmadım
 • I’m going to rob a bank next week.
  Haftaya bir banka soyacağım.

 • Fidelity Bank was robbed on Tuesday by 20 armed men.
  -Twenty? You mean another gang robbed the same bank the same day as us?
  Fidelity bankası Salı günü 20 silahlı adam tarafından soyuldu.
  -Yirmi? bir başka çete bizim gibi aynı günde aynı bankayı soydu demek istiyorsun?
 • Sir, I've received a telegram from Inspector Fix. According to him, the bank thief and Fogg's valet are the same man.
  Efendim, Müfettiş Fix’ten bir telgraf aldım. Kendisine göre, banka soyguncusu ile Fogg’un uşağı aynı kişi.
 • Executiv Director of the Dryden Bank was murdered in the garage of his Berlin office.
  Dryden Bankası genel müdürü, Berlin'deki ofisinin garajında ölü bulundu.
 • Executive Director of the Dryden Bank was murdered in the garage of his Berlin office.
  Dryden Bankası genel müdürü, Berlin'deki ofisinin garajında ölü bulundu.
 • The earthquake destroyed the Central Bank.
  Deprem Merkez Bankası’nı yerle bir etti.

 • Seriously Frank, think about it. What bank sends their employees on that many trips? It's a cover job.
  Cidden Frank, bunu iyice düşün. Hangi banka çalışanlarını bu kadar çok seyahate gönderir? Bu gizli bir iş.
 • That was the third bank in two weeks to turn him down...
  Bu iki hafta içinde onu geri çeviren 3. bankaydı...

 • You're bluffing. I'm not the only one carrying a remote trigger The entire bank is monitored via satellite by an off-site team
  Blöf yapıyorsun. Aynı denklaşörü tek ben taşımıyorum. Tüm banka, banka dışında çalışan bir takım tarafından izleniyor uydudan.
 • Really, Mr. Holmes, said Mr. Merryweather as we followed them from the cellar, I do not know how the bank can thank you or repay you.
  Biz onları kilerden izlerken,Bay Merryweather,'gerçekten mi Bay Holmes'dedi,bankanın size nasıl teşekkür edebileceğini yada geri verebileceğini bilmiyorum.
 • A few months ago, there was a bank robbery in San Francisco.
  Birkaç ay önce, San Francisco’da bir banka soygunu oldu.

 • Just the day before, he was turned down by a bank.
  bir önceki gün, bir banka tarafından reddedilmişti.

 • Mr. Busby is a retired bank clerk.
  Bay Busby banka memurluğundan emekli.


215 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019