go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 442 kişi  26 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

aware

 
s. farkında, uyanık
 • You are aware the punishment for giving false testimony is death by hanging?
  Yanlış ifade vermenin cezasının asılarak idam edilme olduğunu biliyorsun değil mi?
 • Hey, I'm aware that technically either one of us could be the father,
  Teknik olarak ikimizden birininonun babası olabileceğinin farkındayım,...

 • - Now, regarding the shipment... We've been made aware of a Kobliad plot to hijack the vehicle... You and Odo ought to have a talk with Kajada, the Kobliad security officer.
  Şimdi,yükleme hakkında...Biz aracın kaçırılması hakkında bir Kobliad komplosundan haberdar edildik.Sen ve Odo Kobliad güvenlik memuru Kajada ile konuşmalısınız.
 • I don't know if you people are aware of this...
  Siz bunun farkındamısınız bilmiyorum ama...

 • I'd like to make you aware of a rather lucrative proposition.
  Seni epey karlı bir tekliften haberdar etmek isterim.
 • Judging from the face of that young boy......one could say that he is aware of the circumstances
  O genç çocuğun yüzünden anladığım kadarıyla...durumdan haberdar olduğu söylenebilir.
 • Are you aware that I have declared the French play "Figaro" unsuitable for our theater?
  O fransız oyunu Figaro'yu tiyatromuz için uygun olmadığını ilan ettiğimi biliyor musun?
 • As a former agent myself...I am fully aware of what it takes to make it to the top.
  Kendim de eski bir ajan olarak...zirveye çıkmak için neyin gerektiğinin tamamen farkındayım.
 • Security section became aware of the breach and performed their function. You're familiar with the codes of conduct, Agent Bristow
  Güvenlik birimi, sızıntının farkına vardı ve görevlerini yerine getirdi. Sanırım acil durum planına aşinasınız, Ajan Bristow.
 • I'm aware that it's kind of Mark's dream to finish the film and so I try to strike a balance.
  Bu filmi bitirmenin Mark'ın hayali olduğunun farkındayım ve bu yüzden bir uzlaşma notası bulmaya çalışıyorum.
 • You're aware there may be a withdrawal fee right?
  Yes, I am.
  This will take some time.
  Bir vazgeçme bedeli olabileceğinin biliyorsunuz değil mi?
  Evet.
  (İşlemler) biraz zaman alacak.
 • But I just wanted you to know that I'm aware of it."
  Ama bunun farkında olduğumu bilmeni istedim."

 • - I need sleep.
  - Come back in a month.
  -Why do you think I'd come back?
  - Why are you here?
  - When you tell somebody you'll be somewhere... that person rearranges his life. Be aware of that.
  - Uyumam lazım.
  - Bir aya geri dön!
  - Geri döneceğimi düşündüren ne?
  - Neden buradasın?
  - Birisine bir yerde olacağını söylediğinde... o kişi hayatını bir düzene koyar. Bunu farketmen gerek.
 • - What is your nationality? French? Belgian? British
  - Yeah.
  - Yes, what?
  - British.
  - What were you doing on the island?
  - Fishing.
  - You are aware the punishment for giving false testimony is death by hanging?
  - Uyruğun nedir? Fransız? Belçikalı? İngiliz?
  - Evet.
  - Evet ne?
  - İngiliz.
  - Adada ne yapıyordun?
  - Balık tutuyordum.
  - Yanlış ifade vermenin cezasının asılarak ölüm olduğundan haberdar mısın?
 • -Your adopted son is missing.
  - Yes. We already reported that he's missing.
  - I'm aware of it. But it's hard to reach you.
  - What are you trying to say?
  - Evlat edindiğin oğlun kayıp.
  - Evet. Kayıp ihbarı yaptık.
  - Farkındayım. Ama size ulaşmak zor.
  - Ne söylemeye çalışıyorsun?
 • A lot of exercise is mindless; you can have music or the radio on and not be aware. But if you're aware in anything you do - and it doesn't have to be yoga - it changes you. Being present changes you.
  Mariel Hemingway
 • A reader is not supposed to be aware that someone's written the story. He's supposed to be completely immersed, submerged in the environment.
  Jack Vance
 • Acid wasn't getting a whole lot of bad press at the time, and as I saw the whole bad-press thing happen, I became aware that the government had done a whole lie on all the other benign drugs as well. It became clear to me that the government wanted no real drug education.
  Tommy Rettig
 • After all my probing into the human brain, I should still be aware of mysteries and come up with them myself.
  Pamela Stephenson
 • All of us grow up in particular realities - a home, family, a clan, a small town, a neighborhood. Depending upon how we're brought up, we are either deeply aware of the particular reading of reality into which we are born, or we are peripherally aware of it.
  Chaim Potok

403 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019