go
Logo
twitter twitter
çevrimiçi: 390 kişi  26 Ağu 2019 
 Boşluk doldurma (kelimeler)
 Boşluk doldurma (fiiller)
 Kelime tamamlama
 Fiil tamamlama
 Kelime Eşleştirme
 Fiil Eşleştirme
 Kelime Telaffuzları
 Fiil Telaffuzları
 Fiil çekim testleri

art

 
i. sanat, beceri
s. sanatsal
 • Your new art director has been
  waiting for synchronicity,
  Yeni sanat yönetmenin eş zamanlılık
  istiyor.
 • Nature is the art of God.
  Dante Alighieri
  Tabiat Allahın eseridir.
 • Thou art gone and forever (Laughter and conversation) Fare thee well, thus disunited
  Sonsuza dek uzaklaştın.(kahkaha ve konuşma) sana elveda, böylece ayrılmış oluyoruz.
 • l used to manage an art gallery in SoHo.
  Soho'da bir sanat galerisi müdürüydüm.
 • A musician with no tones! I scorn the completed work of art the banal result of vulgar efforts.
  Ses rengine sahip olmayan bir müzisyen! Bu sanat eserinin, ilkel çabaların banal sonucu olduğunu düşünüyor ve onu küçümsüyorum.
 • He's your new art director too,
  and you have a deadline.
  Senin de yeni sanat yönetmenin,
  ayrıca teslim tarihin de var.
 • I believe art has to take responsibility but it should not give up being art.
  Anselm Kiefer
  Sanatın sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum ama sanat olmayı bırakmamalıdır.
 • She's got a part-time job,she works at the art gallery.
  Sanat galerisinde part-time bir işi var.
 • Where in TriBeCa is the art gallery?
  Sanat galerisi TriBeCa'nın neresinde?

 • There was only two. One in Texas and one at an art gallery in TriBeCa.
  Sadece iki tane satılmış. Bir tanesi Teksas'ta diğeri de TriBeCa'da bir sanat galerisinde.

 • Making money is the only art form left open to innovation.
  para kazanma yeniliğe açık kalan tek sanat şeklidir.
 • Blessed art thou amongst women.
  Kadınlar arasında kutsanmış olan sensin.
 • Here we go State of the art field unit. I designed it myself.
  İşte sanat dalı birimine gidiyoruz. Kendim tasarladım.
 • True art has something for everyone Great art unites the masses in every age in every country.
  Herkes için gerçek sanat bir şey ifade eder. Asıl sanat her ülkede, her yaşta halk kitlelerini birleştirir.
 • Each age, each era becomes visual to us when the artist recreates it in stone, bronze or on canvas.The essence of art is simplicity.
  Her dönem her çağ bir sanatçının onu taşta, bronzda ya da bezde yeniden yarattığında bize görülebilir gelir. Sanatın özü sadeliktir.
 • Facts can be turned into art if one is artful enough.
  Paul Simon
  Eğer biri yeterince ustaysa gerçekler sanata dönüşebilir.
 • Your skills in the martial art already exceed by far those of warriors in the outside world.
  Dövüş sanatındaki yeteneklerin, dış dünyadaki savaşçılarınkini zaten bir hayli aşar.
 • I wonder what she looks like naked. It's a new art form. A set of aesthetic criteria have not emerged yet.
  Çıplak olarak neye benzediğini merak ediyorum. Bu, yeni bir sanat formu. Estetik kriterler dizisi henüz ortaya çıkmadı.
 • I don't think about art when I'm working. I try to think about life.
  Jean-Michel Basquiat
  Çalışırken sanatı düşünmem,hayat hakkında düşünmeye çalışırım.
 • -Is it worth taking this thing?
  A-re you crazy, man? This is art Art sure is ugly, man.
  -Yeah, that's how much you know.The uglier the art, the more it's worth.- This must be worth a fortune.-
  Bunu almaya değer mi?
  Delimisin, sen? Bu sanat. Sanat çirkindir.
  Evet, bu çok bildiğin bir şey. Sanat ne kadar kötüyse o kadar değerlidir.

1,537 cümle
Cümle Sözlük, bir Onur-Hoca projesidir. cumlesozluk.com © 2009 - 2019